Buitenlandse medewerkers aanwerven: wat zijn jouw verplichtingen?

Laatst gewijzigd:

maandag 28 oktober 2019

Wanneer je iemand met een andere nationaliteit wil aanwerven, is de kans reëel dat die persoon een vergunning nodig heeft. Dit moet je weten.

Wie moet een vergunning aanvragen?

  • De werkgever in België die een niet-Europese onderdaan in dienst wil nemen. 
  • De in het buitenland gevestigde werkgever die een van zijn werknemers vraagt prestaties in België uit te voeren.
  • De buitenlandse onderdanen die als loontrekkende in België willen werken.

Welke personen zijn vrijgesteld?

Sommige buitenlandse onderdanen hebben geen vergunning nodig om in België te werken:

1) De buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden
 

  • de nationaliteit van een EU-lidstaat heeft
  • de Noorse, Zwitserse, IJslandse of Liechtensteinse nationaliteit heeft
  • onder een uitzonderingscategorie valt, zoals erkende vluchtelingen.

2) Sommige buitenlandse onderdanen die tijdelijk in België komen werken

In die gevallen wordt de vrijstelling doorgaans beperkt tot drie maanden. 

In alle andere gevallen moet je als werkgever een vergunning aanvragen vooraleer je de werknemer in België mag tewerkstellen.

Aanvraag indienen: zo werkt het

Jij of je vertegenwoordiger moet als werkgever de nodige stappen ondernemen om een buitenlandse werknemer in België te kunnen tewerkstellen. De aanvrager moet immers een natuurlijke persoon zijn die regelmatig in België verblijft. 
Een in het buitenland gevestigde werkgever, van wie een werknemer tijdelijk in België komt werken, moet daarentegen een beroep doen op een gemachtigde.

De situatie van de kandidaat-werknemer is bepalend voor het soort vergunning die je dient aan te vragen. Gezien er heel wat mogelijke categorieën zijn, adviseren we je om de instructies te volgen op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid. Per "situatie" krijg je dan een duidelijk overzicht van de vergunningen die nodig zijn.

In functie van de duur van de tewerkstelling, kan het zijn dat je zowel de gecombineerde vergunning (die het recht bevestigt om in Belgie te verblijven en er te werken) moet aanvragen als een arbeidskaart.

Je vult de nodige aanvraagformulieren in, dateert ze en ondertekent ze voor de persoon in ons land aan de slag gaat. De aanvraag dien je in bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Als de aanvraag wordt goedgekeurd, verkrijgt de buitenlandse onderdaan een arbeidskaart (maximaal 90 dagen geldig) of een gecombineerde vergunning (maximaal een jaar geldig). 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.