Flexi-jobs: een win-win voor werkgevers en werknemers

Laatst gewijzigd:

maandag 20 september 2021

In december 2015 riep de overheid een nieuwe tewerkstellingsvorm in het leven voor de horeca: de flexi-job. Het concept kende meteen veel bijval en werd op 1 januari 2018 uitgebreid naar andere sectoren. Daardoor genieten steeds meer werknemers én werkgevers van de voordelen.  

Wat is een flexi-job?

Flexi-jobs zijn bedoeld voor mensen die al een job hebben of met pensioen zijn. Zo kunnen zij nu onbeperkt bijklussen en bijverdienen aan gunstige voorwaarden.

Wat zijn de voordelen van een flexi-job?

Als werkgever betaal je maar 25% werkgeversbijdragen. Bovendien is er geen beperking op het aantal uren dat je flexi-jobber mag presteren. De werknemers krijgen dan weer een loon waarop ze geen belastingen betalen, hun brutoloon is dus hun nettoloon.

Bij een flexi-job hoort een flexiloon: daar ben je als werkgever vrij in, maar het minimum uurloon bedraagt 10,08 euro (9,36 euro loon + 0,72 euro vakantiegeld), ongeacht de functie. Vergeet niet om bij je loonberekening de sectorale toeslagen (voor bv. horeca) voor zon- en feestdagen mee te rekenen. Beide zijn eveneens belast aan 25%.

Voorwaarden voor een flexi-job?

Voorwaarden voor werknemers

Wil je aan de slag als flexi-jobber, dan moet je 3 kwartalen geleden minstens 4/5 gewerkt hebben. Meer concreet: je kan pas in oktober, november, december 2019 als flexi-jobber werken als je in de periode januari, februari, maart 2019 ten minste 4/5 een arbeidsovereenkomst had met een werkgever (of meerdere werkgevers).

Voorwaarden voor gepensioneerden

Wie als gepensioneerde aan de slag wil als flexi-jobber, moet 2 kwartalen voor het begin van de tewerkstelling al met pensioen zijn. Anders gesteld: je kan pas in januari 2020 beginnen als flexi-jobber als je vóór oktober 2019 met pensioen was. Tenzij je tot 31 december 2019 minstens 4/5 werkte, dan mag je meteen aan de slag.

Voorwaarden voor werkgevers

Goed nieuws: de werknemersvoorwaarde (3 kwartalen geleden minstens 4/5 gewerkt hebben) wordt automatisch gecontroleerd bij de Dimona-aangifte. Wanneer je bij die aangifte, die je zelf of via een sociaal secretariaat doet, een melding ‘Dimona aanvaard’ krijgt,  dan is alles in orde.

Twijfel je of iemand aan de voorwaarden voldoet? Neem contact op met de RSZ via contact@rsz.fgov.be of het nummer 02 509 59 59. Zij kijken op basis van het rijksregisternummer of je toekomstige flexi-jobber aan alle voorwaarden voldoet.

Opgelet ! Je flexi-jobber mag in het tewerkstellingskwartaal geen andere arbeidsovereenkomst – van minstens 4/5 – met jouw bedrijf hebben.

In welke sectoren kan je flexi-jobbers aannemen?

De flexi-job werd oorspronkelijk ingevoerd voor de horeca, maar is intussen uitgebreid naar deze sectoren:

 • Warenhuizen
 • Grote kleinhandelszaken
 • Zelfstandige kleinhandel
 • Handel in voedingswaren
 • Middelgrote levensmiddelenbedrijven
 • Kappersbedrijf en schoonheidszorgen
 • Brood- en banketbakkerijen
 • Uitzendarbeid
 • Hotelbedrijf

Hoe neem je een flexi-jobber in dienst?

1. Sluit een raamovereenkomst én arbeidsovereenkomst af

Zorg in de eerste plaats voor een schriftelijke en ondertekende raamovereenkomst. Zonder raamovereenkomst, geen flexi-job. Let wel: dit is geen arbeidsovereenkomst.

Wat moet er in een raamovereenkomst staan?

 • De identiteit van beide partijen
 • Een beknopte beschrijving van de functie(s)
 • Het flexiloon
 • De wijze waarop de flexi-arbeidsovereenkomst door de werkgever aan de flexi-jobber moet worden voorgesteld (schriftelijk of mondeling) en de termijn waarbinnen dit moet gebeuren
 • Een omschrijving van de voorwaarden waaraan de flexi-jobber moet voldoen

Daarnaast heb je ook een arbeidsovereenkomst nodig. Die kan zowel mondeling als schriftelijk zijn. Ze wordt opgemaakt voor bepaalde duur of een bepaald werk, voltijds of deeltijds, met een vast of variabel uurrooster

2. Vraag een RSZ-nummer aan

Om werknemers aan te werven, heb je  een RSZ-nummer nodig. Neem daarvoor contact op met de werkgeversidentificatiedienst (Wide) via www.socialsecurity.be. Nadien registreer je je op het portaal van de sociale zekerheid.

3. Geef de flexi-jobber aan in Dimona

Je registreert de flexi-jobber voor een gehele periode (max. een kwartaal) of een dag. Bij de laatste optie geef je het begin- en einduur in, maar hoef je geen schriftelijke arbeidsovereenkomst te sluiten. Dat is wel zo voor de periodeaangifte.

4. Geef de flexi-jobber aan in DmfA

De DmfA-aangifte is de driemaandelijkse elektronische aangifte van de loon- en arbeidstijdgegevens. Je dient dit in ten laatste op het einde van de maand volgend op het kwartaal. Een voorbeeld: de aangifte voor het eerste kwartaal moet binnen voor 30 april.

Conclusie

Ben je actief in een van de sectoren die in aanmerking komen voor flexi-jobs, dan kan ook jij gebruikmaken van deze voordelige manier van aanwerven. Bovendien is dit de ideale manier om piekperiodes flexibel op te vangen.

 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.