Hoe bepaal je het loon van je medewerkers?

Laatst gewijzigd:

dinsdag 12 oktober 2021

Als werkgever bepaal jij hoeveel je medewerkers verdienen, al zijn er enkele grenswaarden die je in acht moet nemen. Voor iedere sector geldt namelijk een minimumloon. De feiten op een rij.

Het bedrag dat je iedere maand op de rekening van je medewerker stort, is het brutoloon. Van die som houdt de overheid de bijdragen voor de sociale zekerheid en belastingen (de zogeheten bedrijfsvoorheffing) af. Wat overblijft, is het nettoloon.

Minimumloon volgens cao

Je hebt als werkgever geen carte blanche. Veel sectoren hebben namelijk een collectieve arbeidsovereenkomst – kortweg cao – dat een minimum brutoloon vastlegt. Doorgaans stijgt het loon mee volgens de leeftijd en/of de anciënniteit van je medewerker. Voor je een brutoloon vastlegt, check je dus beter eerst of er een sectorale cao van kracht is. Hiervoor kan je terecht bij een sociaal secretariaat. 

Het gewaarborgd minimum maandinkomen

Zegt de cao voor jouw sector niets over het loon of bestaat er zelfs geen? Dan nog ben je door een grenswaarde gebonden: het gewaarborgd minimum maandinkomen (GMMI). Ook dit loon verandert in functie van de leeftijd en de anciënniteit van de medewerker.

Er zijn 3 minimumlonen (brutobedragen):

  • Je medewerker is 18 jaar: 1.593,81 euro.
  • Je medewerker is 19 jaar en heeft minstens 6 maanden anciënniteit: 1.636,09 euro.
  • Je medewerker is 20 jaar en heeft minimaal 12 maanden anciënniteit:1.654,90 euro.

Het GMMI is in geen minimummaandinkomen in strikte zin. Bepaalde bedragen zoals een eindejaarspremie of een standplaatsvergoeding zijn namelijk ook inbegrepen. Wil je meer weten: kijk op minimumlonen.be.

Wat met deeltijdse of minderjarige werknemers?

Ook deeltijdse werknemers hebben recht op een minimumloon. Dat staat in verhouding met hun prestaties. Presteert iemand bijvoorbeeld 40% van een voltijdse job? Dan heeft die persoon recht op 40% van het GMMI.

De wet voorziet daarnaast een minimumloon voor minderjarige werknemers. Zij verdienen een percentage van het GMMI van een 18-jarige:

  • 17-jarige medewerker: 76% van het GMMI (1.211,30 euro).
  • 16-jarige medewerker of jonger: 70% van het GMMI (1.115,67 euro).

Tot slot geldt er ook een GMMI voor jongeren onder de 21 jaar met een studentenjob of die een alternerende opleiding volgen, zoals een leerovereenkomst:

  • 20 jaar: 94% van het GMMI (1.498,18 euro).
  • 19 jaar: 88% van het GMMI (1.402,55 euro).
  • 18 jaar: 82% van het GMMI (1.306,92 euro).
 
 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.