Wat moet zoal in een arbeidsovereenkomst?

Laatst gewijzigd:

maandag 28 oktober 2019

Een arbeidsovereenkomst, een contract tussen jou en een werknemer, is niet zomaar een vodje papier. Daarin staan duidelijk de rechten en plichten van beide partijen. En om zo’n overeenkomst op te stellen, ga je niet over één nacht ijs.

De 4 essentiële elementen van een arbeidsovereenkomst

1. Een overeenkomst

Zowel jij als je werknemer moeten akkoord gaan met het contract. Eenmaal de overeenkomst is ondertekend, ontstaan er bepaalde plichten. De medewerker werkt in jouw opdracht, jij betaalt loon.

2. Arbeid

Het doel van een arbeidscontract is de spelregels van een bepaalde functie vastleggen. Daarbij verklaart de werknemer dat hij of zijn het werk zorgvuldig en nauwkeurig uitvoert. Als werkgever moet jij op jouw beurt arbeid verschaffen.

3. Het loon

In de arbeidsovereenkomst vermeld je duidelijk wat het loon van de medewerker is. Dat kan een concreet bedrag zijn (bepaald loon), maar je kunt ook kiezen voor een stukloon, uurloon, commissieloon … (bepaalbaar loon). Daarnaast verklaar je dat je het overeengekomen loon uitbetaalt.

4. Het gezag van de werkgever

Je medewerker werkt onder jouw gezag. Dat betekent dat jij de leidinggevende bent en dat je toeziet op de uitvoering van het werk. Dat hoeft niet permanent te gebeuren. Het volstaat dat je de juridische mogelijkheid hebt om op elk moment het gezag uit te oefenen.

Naast de essentiële elementen, bevat de arbeidsovereenkomst ook enkele bijkomende gegevens. Denk aan de contactgegevens van jij en je werknemer, de betaalwijze en de datum van indiensttreding.

Je contract aanpassen?

Noch jij, noch je medewerker mag de essentiële elementen eenzijdig veranderen. Wil je een van de bovenstaande factoren wijzigen, dan moet je medewerker daarmee instemmen.

Welke soorten arbeidsovereenkomsten bestaan er?

Er bestaan verschillende soorten arbeidsovereenkomsten. Denk bijvoorbeeld aan de aard van de arbeid (arbeiders, bedienden en handelsvertegenwoordigers) en de omvang van de tewerkstelling (voltijds of deeltijds). Daarnaast kan de duur van de arbeidsovereenkomst verschillen. Daarbij zijn er vier mogelijkheden:

  • een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
  • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur
  • een arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk
  • de vervangingsovereenkomst

Meer info over de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten vind je op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Wat zijn de vormvereisten?

Bepaalde arbeidsovereenkomsten moet je verplicht schriftelijk opstellen, en dat voor elke medewerker afzonderlijk. Dat is geval bij:

  • deeltijdse arbeid
  • een contract van bepaalde duur
  • duidelijk omschreven werk
  • de vervangingsovereenkomst

Is er een cao, dan kan die de arbeidsovereenkomst vervangen. Een contract voor onbepaalde duur kan je zowel mondeling als schriftelijk afsluiten. Toch is het ten zeerte aan te raden om ook deze afspraken op papier te zetten.

Je stelt een contract op ten laatste op de datum van indiensttreding en bezorgt het in het Nederlands voor Nederlandstalige personeelsleden en in het Frans voor de Franstalige medewerkers.

Conclusie

Een arbeidsovereenkomst bevat niet enkel jouw rechten en plichten, maar ook die van je medewerker. In het contract vermeld je minstens de toestemming van jullie beiden, het loon, de omschrijving van het werk en jouw gezag. Hoewel je niet altijd verplicht bent om de afspraken op papier te zetten, zorgt een geschreven overeenkomst voor duidelijkheid.

Weet je niet waar te beginnen? Je sociaal secretariaat bschikt vast wel over enkele standaardmodellen die je online kunt raadplegen of telefonisch kunt aanvragen.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.