Het financieel plan

Laatst gewijzigd:

vrijdag 3 september 2021

Het financiële plan sluit logischerwijze het ondernemingsplan af : u zet er immers de gemaakte strategische en operationele keuzes om in cijfers.  Gezien u toch een zekere mate van winstgevendheid (rentabiliteit) nastreeft, is het van essentieel belang een prospectief plan op te stellen. 

Dit laat u al toe om na te gaan of de baten uit de bedrijfsuitoefening toereikend zullen zijn om al uw werkingskosten (inclusief uw bezoldiging) te dekken, en eventueel winst te maken.  Wees bewust van het feit dat velen in het eerste boekjaar vaak "niet rondkomen".  Als uit uw plan echter blijkt dat de toestand binnen de eerste drie exploitatiejaren niet zal worden rechtgezet, doet u er goed aan uw project opnieuw in overweging te nemen.

Wat vereist de wet?

Wie een onderneming opricht, is doorgaans wettelijk verplicht een financieel plan op te stellen. Dit plan moet bij een notaris worden neergelegd.  Voor de eerste drie exploitatiejaren moeten prognoses worden opgesteld. 

Als de onderneming binnen deze termijn failliet gaat, kan de rechtbank van koophandel dit plan opvragen.  Wanneer blijkt dat uw onderneming ondergekapitaliseerd is, dat wil zeggen dat u onvoldoende geldmiddelen hebt uitgetrokken om uw bedrijf op te starten, dan bestaat het gevaar dat u persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld.

Onthoud echter dat de indeling van het financiële plan, in tegenstelling tot de balans en resultatenrekening, niet aan bijzondere wettelijke voorschriften moet voldoen.

En vervolgens archiveren?

Absoluut niet! Het financieel plan is een dynamisch beleidsinstrument dat u in staat stelt op elk moment na te gaan in hoeverre de doelstellingen zijn verwezenlijkt. Zo kunt u waar nodig bijsturende maatregelen nemen.

Hoe concreet een financieel plan opstellen?

Er bestaan verscheidene modellen om een financieel plan op te stellen. Een gratis tool wordt online ter beschikking gesteld door 1819  : www.mijnbusinessplan.brussels. Het laat u enerzijds  toe een professioneel uitziend plan op te stellen, zoals bankierders of investeerders van u verwachten, en is anderzijds redelijk eenvoudig te gebruiken. 

Brusselse partners kunnen u helpen voor het opstellen van dit plan.

Lokale economieloketten, bedrijvencentra, universitaire instellingen,.. er bestaan talrijke instanties die overheidssteun ontvangen om u te kunnen begeleiden, ondermeer voor het opstellen van een financieel plan. U vindt ze in de rubriek "wie kan helpen" van deze site.

Beginnende ondernemers kunnen ook bij de eerste vestiging gratis eerstelijnsadvies bekomen bij een erkende boekhouder, die gespecialiseerd is in de opstart van bedrijven. Deze "pro deo" dienst kwam er met de steun van het Gewest. Indien u een afspraak wenst te bekomen in dit kader, kan u BECI, de Brusselse Kamer van Koophandel, contacteren.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.