Hoe een marktanalyse uitvoeren?

Laatst gewijzigd:

vrijdag 10 september 2021

Mijn product is uniek, de dienst die ik wil aanbieden zal zeker in de smaak vallen, ik heb geen concurrenten, de markt is sowieso aan het boomen...

Vaak worden deze zekerheden naderhand tegengesproken door de feiten waardoor een project volledig op losse schroeven komt te staan. Met een degelijk marktonderzoek kan zoiets worden vermeden.

Een marktonderzoek doe je dan ook beter te vroeg dan te laat ! Besef dat de overlevingsgraad van ondernemingen na 5 jaar slechts 50% bedraagt en dat een marktonderzoek het mogelijk maakt om 60% van de faillissementen te vermijden.

Wat is het nut van het marktonderzoek ?

Het marktonderzoek komt tegemoet aan een dubbele uitdaging :

a) het zorgt ervoor dat je je project toetst aan de marktrealiteit

 • je staat stil bij de leefbaarheid van je project alvorens van start te gaan

 • je neemt afstand van je idee, je eerste indrukken

 • je maakt komaf met je a priori’s en je stelt je van de klant

b) je leert er je bedrijfsproject mee te positioneren in tijd en ruimte

 • je krijgt bevestiging over de opportuniteit van je idee, je concept en je keuze van activiteit

 • je begrijpt hoe de beoogde markt functioneert

 • je evalueert je potentiële markt en stelt de gewoontes inzake distributie, verkoop… vast.

Een marktstudie is een absolute vereiste bij de oprichting van een nieuwe onderneming : ze is een essentieel onderdeel van het businessplan. Maar ook een bestaande onderneming kan baat hebben bij een marktstudie, bijvoorbeeld wanneer ze een nieuw product of een nieuwe dienst op de markt wil brengen.

Verder is een marktonderzoek ook nuttig voordat men een groot project lanceert op het vlak van onderzoek, ontwikkeling, innovatie of zelfs met het oog op een investering. Op die manier vermijdt men heel wat personeel en financiële middelen in te zetten, terwijl men het risico loopt dat er onvoldoende cliënteel zou zijn om toch op zijn minst de investering te recupereren.

Waaruit bestaat een marktonderzoek?

Wil je een product lanceren of bedrijf starten? Dan moet je eerst een een aantal zaken objectief leren bekijken:

 • wat zijn de behoeften of wensen van de markt
 • bestaat er een afzetgebied voor
 • wat is de impact van de concurrentie.

Het marktonderzoek vergt een bepaalde instelling : je moet je vooroordelen naast je neerleggen en de feiten uit het onderzoek aanvaarden. Het is niet de bedoeling dat je het marktonderzoek enkel voert om je te sterken in je eigen overtuigingen.

Welke aanpak?

Marktonderzoek verloopt best volgens een logische aanpak :

 • Ten eerste: betrouwbare en objectieve informatie verzamelen over de markt,

 • Ten tweede : de bekomen informatie methodisch verwerken en analyseren,

 • Ten derde : goede beslissingen nemen in functie van de resultaten.

Hieronder stellen we je een marktonderzoeksmethode in 7 fasen voor, waarmee je je onderzoek op een progressieve manier kan uitvoeren. Deze methode is voor iedereen toegankelijk.

De 7 fasen zijn progressief, kunnen los van elkaar gebruikt worden en zijn aangepast aan bijna elke situatie:

 1. Formaliseren en testen van het idee op kleine schaal

 2. Prototyping’ en verbetering van het basisidee

 3. Het kiezen van de juiste marktonderzoeksmethoden

 4. Trendanalyse, PEST-analyse en concurrentieanalyse

 5. Kwalitatief onderzoek

 6. Kwantitatief onderzoek

 7. Afronding en overgang naar het businessplan

De infografiek hieronder verduidelijkt nog eens visueel de verschillende fasen en laat je toe om de juiste keuzes te maken.

 

 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.