Een licentie toekennen

Laatst gewijzigd:

vrijdag 28 juli 2017

Een licentie toekennen aan een derde is een manier om zijn knowhow, onderzoeksresultaten en innovaties te valoriseren.

Het kan bijvoorbeeld gerechtvaardigd zijn om de toekenning van een licentie te overwegen wanneer:

 • men wil vermijden dat grote kapitaalbedragen vastgezet worden in zware investeringen en men eerder verkiest te steunen op de productie-infrastructuur van een partner;
 • men niet over de nodige tijd en middelen beschikt om bekendheid en een commercieel netwerk op te bouwen en men eerder verkiest om te steunen op de bekendheid van een speler die al enige naam en faam heeft verworven op de betrokken markt;
 • men een snelle groei wil verzekeren op afgelegen of moeilijk toegankelijke markten.

Een licentie toekennen betekent in zekere zin groei nastreven met een minimum aan kosten. Maar daartoe ruilt men een deel van zijn intellectuele eigendom tegen een vooruitzicht op toekomstige winst. Het is dus belangrijk dat het gaat om een solide partner en dat de spelregels vooraf duidelijk worden vastgelegd.

Net als het huwelijkscontract voor een koppel is de licentieovereenkomst een essentieel onderdeel van een licentieakkoord. Deze overeenkomst definieert met name:

 • de aard en omvang van de verleende rechten: dat gebeurt in de toekenningsclausule, die bij het bepalen van het toepassingsgebied van de licentie zo precies mogelijk moet worden opgesteld om iedere latere ongewenste interpretatie te vermijden;
   
 • de exclusiviteitsgraad van de licentie: indien exclusiviteit wordt verleend, is het van belang dat de licentiegever een tijdslimiet vastlegt en het grondgebied waarvoor de licentie geldt, nauwkeurig definieert. Het kan verstandig zijn ook een proefperiode of precieze te realiseren doelstellingen te voorzien, zodat de exclusiviteit eventueel kan worden herroepen als de prestaties van de licentienemer te wensen overlaten;
   
 • de grootte van het grondgebied dat in licentie wordt gegeven;
   
 • de duur van het licentieakkoord;
   
 • de vergoeding. Deze kan bestaan uit een vooraf betaalbaar vast gedeelte zijnde ofwel een vergoeding voor de verkrijging van de licentie, ofwel een voorschot op de achteraf te innen royalties; deze keuze moet duidelijk vermeld worden in de overeenkomst. En verder omvat de vergoeding ook een variabel gedeelte, zijnde de royalties die berekend kunnen worden als een percentage van de verkoopprijs of als een vast bedrag per verkocht product.

De opmaak van een licentieovereenkomst moet worden overgelaten aan een professional. Een goede licentieovereenkomst is van kapitaal belang, de uitbouw van de onderneming en de verhoopte winst worden erdoor bepaald. Slecht opgestelde overeenkomsten leiden tot non-conformiteit met de bestaande regelgeving en tot geschillen tussen de licentiegever en de licentienemer. Om al deze ongemakken te vermijden (die bovendien ook nog duur kunnen zijn), doet men best van bij de start een beroep op het advies van juridische experts die gespecialiseerd zijn in deze materie.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.