De kredietbemiddelaar voor Brusselse ondernemingen

Laatst gewijzigd:

dinsdag 21 september 2021

Ondervind je moeilijkheden met je beroepskredieten of je kredietverlener? hub.brussels - het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven -  stelt je, vertrouwelijk en gratis, een begeleiding voor om de dialoog te herstellen en een minnelijke oplossing tussen de partijen te vergemakkelijken.

Concreet

Die missie bestaat uit een analyse van de situatie, waarna verschillende pistes worden voorgesteld of een strategie wordt ontwikkeld met het oog op het aanbieden van een oplossing voor het vastgestelde probleem. 

De tussenkomst van de bemiddelaar is vrijblijvend, gratis, vertrouwelijk, neutraal en onpartijdig.  Hij is niet gebonden door het resultaat van de ondernomen stappen.

In de praktijk biedt de kredietbemiddelaar twee verschillende types van kredietbemiddeling aan op basis van de context.

  1. De eerste benadering, van het type niveau 1, bestaat uit het analyseren van de situatie samen met de ondernemer of de onderneming zonder contactname met de financiële instelling door de kredietbemiddelaar, en uit het herwerken van het dossier op basis van de financiële normen en de banknormen om de overgang van het project in beroep bij de financiële instelling of bij een andere financier te vergemakkelijken. 

  2. De tweede benadering, van het type niveau 2, bestaat eveneens uit de analyse en de herwerking van het dossier samen met de onderneming of de onderneming. Vervolgens neemt de kredietbemiddelaar contact op met de financiële instelling om een mogelijke herziening van de financieringsaanvraag of om het vastgestelde probleem uitvoeriger te bespreken.

Voorbeelden van tussenkomsten

  • Een jonge onderneming ontvangt een brief van haar bank om haar kredietlijn op korte termijn af te sluiten en om het uitstaande debetsaldo binnen de 12 maanden aan te zuiveren.  Die beslissing wordt genomen midden in de campagne voor fondsenwerving. De kredietbemiddelaar wordt aangezocht voor een benadering van het type niveau 1 met het oog op een herziening van het standpunt van de bank. Dankzij die tussenkomst kon de fondsenwerving voltooid worden.

  • De strategie van een onderneming om een handelsruimte te kopen voor de uitbreiding van haar activiteiten wordt geblokkeerd door een beslissing van haar bank.  De instelling weigert om de huidige kredieten en waarborgen te wijzigen. De kredietbemiddelaar wordt aangesproken voor een bemiddeling van het type niveau 2. De onderneming stelt met de begeleiding van de bemiddelaar een volledig en gedetailleerd businessplan op om de beslissing van haar bank te herroepen maar ook om het project aan andere financiële instellingen voor te stellen.  Het resultaat is de tussenkomst van een nieuwe bank die het vastgoedproject wou begeleiden en het groeiplan wou ondersteunen.

Hoe kan ik de tussenkomst van een kredietbemiddelaar aanvragen?

U kan uw aanvraag rechtstreeks indienen op de website van hub.brussels.

Aanvraag indienen

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.