Financiering van uw onderneming via crowdfunding

Laatst gewijzigd:

donderdag 16 september 2021

Wat is crowdfunding en hoe werkt dit in België? Ontdek hier hoe je de financiering via crowdfunding van jouw onderneming kunt realiseren.

Wat is crowdfunding ?

Crowdfunding, wat letterlijk ‘financiering door de menigte’ betekent, is een collectieve financieringswijze waarbij meerdere investeerders een specifiek privéproject kunnen financieren of ondersteunen, hoofdzakelijk via een geautomatiseerd internetplatformen sociale netwerken.
De projecten kunnen van eender welke aard zijn (commercieel, sociaal, cultureel …) en de bedragen waarnaar men op zoek is, zijn doorgaans beperkt (van enkele honderden tot enkele tienduizenden euro).

Vormen van crowdfunding

We onderscheiden 3 soorten platforms voor crowdfunding:

 1. in de vorm van een donatie of een beloning (reward)
  Dit is de meest eenvoudige versie van crowdfunding. Het publiek verleent financiële steun aan een bepaald doel zonder dat het er iets voor terug verwacht, afgezien van het gevoel zijn naaste te hebben geholpen (donatie). In het tweede geval steunt het publiek het project in ruil voor een beloning. Deze beloning kan verschillende vormen aannemen, zoals een product of dienst afkomstig van de projectdrager of de gesteunde onderneming.

 2. in de vorm van een lening (lending)
  Crowdfunding in de vorm van een lening houdt, zoals de naam al aangeeft, in dat het geld dat de projectdrager ontvangt hem wordt geleend. De geldschieters ontvangen in ruil voor de lening de verbintenis van de ontvangers om het verschuldigde bedrag met rente op een bepaald moment terug te betalen.

 3. in de vorm van een participatie (equity)
  Dit is de ingewikkeldste crowdfundingformule. Het publiek dat het initiatief steunt wordt gedeeltelijk eigenaar van het project. Het komt dus in aanmerking voor een deelname in de winst die door het project zal worden gegenereerd in de vorm van een dividend en in de vorm van kapitaalwinst op de participatie.

In het 3de geval kan crowdfunding een interessante oplossing zijn, met name voor projecten:

 • die geen aanzienlijk extra kapitaal nodig hebben (behoefte beperkt tot enkele duizenden of tienduizenden euro)
 • die ondanks hun belangrijkheid onvoldoende vernieuwende kenmerken of een onvoldoende hoog groeipotentieel vertonen om de Business Angels te kunnen interesseren
 • waarbij de projectdrager niet op zoek is naar een of meer co-investeerders die tussenkomen in een groot percentage van het bedrijfskapitaal en willen of kunnen helpen bij het beheer van de onderneming

Het gaat hier dus wel degelijk om een aanvullende en/of alternatieve oplossing voor de andere bestaande financieringsbronnen, of het nu gaat om Business Angels, een eigen inbreng van de ondernemer of bankkredieten.

Hoe gaat dit concreet in zijn werk ?

 • er wordt een ‘crowdfunding’-platform, algemeen of gericht op een specifieke nichemarkt, ontwikkeld en ter beschikking gesteld van het publiek
 • de projectdragers die overeenstemmen met de kenmerken van het platform en geïnteresseerd zijn in dit soort oplossing, stellen hun project voor en geven hun behoeften aan
 • (optioneel) De beheerders van het platform analyseren en sorteren de ingediende projecten
 • de (geselecteerde) projecten worden voorgesteld aan het publiek, nog steeds via het platform
 • mogelijke investeerders die wel iets zien in een project, financieren het voor het gewenste bedrag, rekening houdend met de precieze modaliteiten met betrekking tot het platform en het geselecteerde project

In België

In België zijn verscheidene crowdfundingplatformen actief. Ze onderscheiden zich van elkaar qua werking of doel(publiek). Het is dan ook zeer belangrijk dat u het juiste platform selecteert, in functie van uw sector en het soort financiering dat u zoekt.

 1. Crowdin
 2. Growfunding
 3. Gingo (enkel onder de vorm van donaties)
 4. Kickstarter
 5. KissKissBankBank
 6. Miimosa
 7. Ulule
 8. Bolero
 9. BeeBonds
 10. Ecco Nova
 11. Look&Fin
 12. Spreds
 13. WinWinner
 14. Lita.co
 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.