Financiering van uw onderneming via finance&invest.brussels

Laatst gewijzigd:

donderdag 16 september 2021

Wat is finance&invest.brussels ?

finance&invest.brussels is een Brusselse overheidsonderneming die opgericht werd in 1984 en voor het grootste deel in handen is van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Ze vervolledigt de financieringsketen en stelt concrete oplossingen voor die tegemoetkomen aan de financiële noden van Brusselse ondernemers op beslissende momenten in hun bestaan: oprichting, uitbreiding, innovatie, internationalisering, ecologische transitie, overname-overdracht. 

finance&invest.brussels richt zich tot twee specifieke doelpublieken :

 • Start-ups, scale-ups and kmo's via de toekenning van leningen of cofinanciering met een bank, en de deelname in het kapitaal
 • Zelfstandigen, ZKO's, sociale ondernemingen en coöperaties, via het verstrekken van leningen tot 100.000 euro en een participatie in het kapitaal (alleen voor sociale coöperaties) via de dochteronderneming Brusoc.

de voorgestelde oplossingen

a) voor Start-ups, scale-ups en kmo’s 

Finance&invest.brussels biedt leningen aan bedrijven in ontwikkeling of in oprichting, voor bedragen variërend van 150.000€ tot 5 miljoen. Voor kleinere projecten worden andere oplossingen aangeboden via de  dochteronderneming Brusoc (zie het tweede deel van dit artikel).

Het komt steeds vaker voor dat men zijn activiteit financiert door beroep te doen op verschillende financieringsbronnen.  Wanneer het project het vereist, biedt finance&invest.brussels daarom ook cofinanciering aan samen met de banken. Zo wordt bijvoorbeeld tweederde van je kredietbehoefte toegekend door de bank en een derde door finance&invest.brussels.

Sommige start-ups en scale-ups zijn eerder op zoek naar investeerders om een investerings- en/of ontwikkelingsproject te financieren. finance&invest.brussels kan dan investeren in het kapitaal van innovatieve bedrijven die bijvoorbeeld een product of dienst met veel meerwaarde of potentieel op de markt brengen. Deze financiering vindt meestal plaats door middel van een kapitaalsverhoging van de onderneming.

Tussen de traditionele lening en de deelname in het kapitaal, zit nog een heel scala aan andere financiële producten. Afhankelijk van de noden en het profiel van je bedrijf kan finance&invest.brussels je ook het volgende voorstellen :

 • Mezzaninelening : concreet gaat het om een lening die een aanvulling vormt op een banklening of je eigen inbreng, die op een latere vervaldag moet worden terugbetaald dan een conventionele lening. Het betreft over het algemeen over een "achtergestelde schuld", wat betekent dat het pas wordt terugbetaald nadat de banklening is afgelost.

 • Converteerbare lening : Doorgaans gaat het om een lening van het type ‘mezzanineschuld’ waarvan de overeenkomst voorziet in de mogelijkheid om gedurende een vooraf vastgelegde periode en mits naleving van een reeks voorwaarden, het schuldsaldo om te zetten in aandelen.

b) Zeer kleine, sociale en coöperatieve ondernemingen via brusoc

Via haar dochterbedrijf Brusoc biedt finance & invest.brussels ook financiële producten aan die vooral gericht zijn op particulieren, zeer kleine ondernemingen, sociale ondernemingen, coöperaties en bepaalde non-profitorganisaties. 

 • Als je je eigen baan als zelfstandige creëert, is er de Open Up lening die je project kan financieren tot 25.000€, terug te betalen over een periode van 2 tot 5 jaar. 

 • Voor projecten die binnen een bedrijf (rechtspersonen) worden opgestart of ontwikkeld, kan de Rise Up lening worden toegekend tot € 100.000, voor een periode van maximaal 10 jaar. 

  De rente voor Open-Up en Rise-Up leningen is vastgesteld op 4% en kan worden verlaagd tot 2% als je bedrijf zich onder andere in een Zone voor Stedelijke Herwaarding (ZSH) bevindt. Deze zone groepeert bepaalde wijken - of zelfs enkel bepaalde straten - in alle Brusselse gemeenten met uitzondering van Sint-Pieters-Woluwe. Deze zone werd bepaald door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de levenskwaliteit en de sociaal-economische integratie van de inwoners te verbeteren en om de ontwikkeling van de lokale economie te bevorderen.

 • Dien je met je bedrijf of vereniging een sociale of milieudoelstelling? De Citiz Up lening kan dan nuttig zijn. Je kan er je project mee financieren tot € 100.000, tegen voorwaarden die vergelijkbaar zijn met de andere kredietformules die Brusoc aanbiedt.

 • Ten slotte biedt Brusoc voor coöperaties met een sociaal doel ook Coop Us aan, een kapitaalsinbreng die het mogelijk maakt om de investering van alle coöperanten te verdubbelen, met een maximum van 150.000 euro. Op de website coopus.be vind je de specifieke criteria van deze kapitaalsinbreng voor coöperaties.

HOE KAN IK EEN AAnVRAAG INDIENEN? 

 1. Vul het contactformulier in dat beschikbaar is op de website (je kan ook contact met finance&invest opnemen via e-mail of telefoon);
 2. De analist die verantwoordelijk is voor je aanvraag zal je de lijst van de documenten geven die moeten worden verzameld om je dossier te op te stellen, afhankelijk van het soort interventie;
 3. Zodra je dossier volledig is ingevuld, zal de analist een afspraak voorstellen;
 4. Het team analyseert het project op basis van de verzamelde informatie;
 5. Een investeringscomité neemt de uiteindelijke beslissing.

Indien een dossier volledig wordt ingediend, kan je rekenen op een antwoord binnen de 2 tot 3 weken.

Meer info over alle mogelijkheden die finance&invest.brussels je kan aanbieden, vind je op hun website: https://www.finance.brussels/nl

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.