Financieringskredieten

Laatst gewijzigd:

vrijdag 6 december 2019

Wat zijn financieringskredieten ?

Kredieten, en in het bijzonder de financieringskredieten, zijn een van de belangrijkste financieringsbronnen van een onderneming, samen met het kapitaal en de autofinanciering.

Financieringskredieten worden ook vaak gewoon kredieten of financieringen genoemd (terwijl het concept van financiering heel wat ruimer is).

Onder de financieringskredieten onderscheiden we de kredieten die bestemd zijn om de onderneming op lange termijn te financieren :

  1. verplichte lening (niet achtergesteld)
  2. hybride krediet (meestal gelinkt aan eigen vermogen)
  3. achtergestelde lening
  4. klassieke lening (investeringskrediet, lening op afbetaling enz.)
  5. leasing of financieringshuurschuld

En op korte termijn :

  • voorschotten met vaste termijn (straight loan)
  • factoring
  • kaskrediet

Deze kredieten hebben met name als gemeenschappelijke kenmerken dat ze de betaling van een rente met zich meebrengen en dat er ook een verplichting tot terugbetaling geldt (met enkele nuances voor leasing en factoring).

Verstrekkers van financieringskredieten

Financieringskredieten worden meestal verstrekt door gespecialiseerde ondernemingen (of via dergelijke ondernemingen) die lid zijn van de Belgische Federatie van de financiële sector (Febelfin) en onderworpen aan de FSMA (vroeger CBFA), de reguleringsautoriteit.

Onder de gespecialiseerde ondernemingen die financieringskredieten verstrekken, onderscheiden we:

Sommige van deze kredieten kunnen ook worden verstrekt door openbare instellingen, zoals:

Enkele regels en principes waarmee u rekening moet houden bij het financieren van uw activiteit via een krediet

Het is belangrijk om :

  • een goed begrip te hebben van enkele financiële termen met betrekking tot de verschillende financieringsbronnen van een onderneming en hoe dit zich uit in de passiefzijde van de balans
  • het type en het niveau van de noodzakelijke waarborgen correct te beoordelen

Alternatieve kredieten of kredieten met een specifiek doel

Sommige instellingen, zowel openbaar als privé, bieden alternatieve en/of specifieke financieringswijzen aan, op sociaal vlak alsook met betrekking tot duurzame ontwikkeling of iets anders. Hierbij gaat het vaak om microkredieten.

Onder de Brusselse diensten denken wij aan Brusoc, dat aangepaste financieringen aanbiedt voor sociale-economieprojecten, maar ook en vooral voor lokale-economieprojecten. 

En ook de privémarkt telt een aantal spelers die alternatieve financieringen aanbieden zoals de bank Credal, die kredieten verleent aan ondernemingen die actief zijn in de sociale economie.

We vermelden ook Triodos Bank, dat dan weer ondernemingen financiert die een sociale, ecologische en culturele meerwaarde bieden.

En tot slot zijn sommige crowdfunding-platformen specifiek bestemd voor dit type projecten.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.