Kredieten: een financieringsbron voor uw onderneming

Laatst gewijzigd:

maandag 24 februari 2020

Het krediet is een van de belangrijkste financieringsbronnen van een onderneming, samen met het kapitaal en de autofinanciering.

Wat verstaan we onder kredieten ?

Etymologisch betekent “krediet geven” dat men zijn vertrouwen stelt in een persoon, een onderneming, een project.

Met krediet bedoelt men hier iedere financiële faciliteit die door derden aan een onderneming wordt toegekend, waardoor een schuld wordt gegenereerd ten overstaan van die derden, en die niet alleen de terugbetaling van het bedrag impliceert maar ook de betaling van mogelijke rente.

In die zin houdt de term krediet rechtstreeks verband met de schulden die aan de passiefzijde van de balans worden geboekt en het kapitaal vormen van derden die de onderneming financieren.

Verder spreekt men ook van vreemd vermogen, schulden, verstrekte en opgenomen leningen, maar al deze verschillende begrippen zijn eigenlijk restrictiever dan het begrip krediet zoals hier gedefinieerd.

Welke zijn de verschillende kredietvormen ?

Er bestaan heel wat kredietvormen die kunnen worden ingedeeld volgens verschillende criteria, met name in functie van:

 • de vorm die ze concreet aannemen voor de onderneming

  • terbeschikkingstelling van een som gelld
  • economisch ter beschikking stellen van een actief
  • toekenning van een kredietfaciliteit
  • toekenning van een termijn voor de betaling van een verschuldigde som
 • hun boekhoudkundige aard

 • hun duur

  • op korte termijn (minder dan één jaar)
  • op middellange en lange termijn (meer dan één jaar)
 • hun bestemming

  • investeringsfinanciering
  • kasfinanciering / nood aan bedrijfskapitaal
 • hun tegenpartij

  • investeringsmaatschappijen
  • particuliere investeerders
  • private (banken) en publieke kredietinstellingen
  • leasingbedrijven
  • factoringbedrijven
  • leveranciers
  • staat

Merk op dat de ondernemer zelf ook geld in zijn onderneming kan steken, als tegenhanger van een krediet.

 • hun technische vorm

  • achtergestelde lening
  • verplichte lening (niet achtergesteld)
  • hybride krediet (meestal gelinkt aan eigen vermogen)
  • klassieke lening (investeringskrediet, lening op afbetaling enz.)
  • voorschotten met vaste termijn (straight loan)
  • factoring
  • leasing of financieringshuurschuld
  • kaskrediet
  • betalingstermijn leverancier
  • betalingstermijn toegekend door andere derden
  • andere kredieten
 • hun voorwaarden en gekoppelde verplichtingen, met name

  • mate van opeisbaarheid en terugbetalingstempo
  • betaling van rente
  • gekoppelde garantie

Tussen al deze kredieten situeert de belangrijkste kredietbron zich op het niveau van de financieringskredieten.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.