Wat verstaat men onder autofinanciering?

Laatst gewijzigd:

maandag 24 februari 2020

Autofinanciering is een van de belangrijkste financieringsbronnen van een vennootschap, samen met het kapitaal en de kredieten

Hierbij worden de positieve resultaten die een onderneming via haar activiteit heeft geboekt, binnen de onderneming gehouden. 

We spreken dus van autofinanciering als de activiteiten winstgevend zijn geweest en als de beslissing is genomen om het gerealiseerde resultaat niet uit te keren.

Boekhoudkundig gesproken komt autofinanciering overeen met het niet uitgekeerde nettoresultaat na belastingen dat we terugvinden aan de passiefzijde van de balans, in de rubriek van de reserves en/of de overgedragen resultaten.

Autofinanciering is een bijzonder strategische financieringsbron voor een onderneming, want deze vorm van financiering laat de onderneming toe:

  • haar eigen vermogen en dus haar waarde te verhogen
  • eventueel over te gaan tot een kapitaalsverhoging door inbreng van de gecumuleerde bedragen
  • de meeste van haar financiële ratio’s te verbeteren
  • te beschikken over middelen die ze vrij kan toekennen
  • haar groei en investeringen te financieren of haar schulden terug te betalen zonder een beroep te moeten doen op extern kapitaal
  • haar afhankelijkheid tegenover geldschieters te verminderen
  • een bron van eigen inbreng te creëren die nodig is om een krediet te krijgen
  • de winstgevendheid van het businessmodel te bewijzen
  • haar geloofwaardigheid tegenover partners en derden te verbeteren

Het begrip autofinanciering wordt soms ook in een ruimere betekenis geïnterpreteerd, met name het vermogen van een onderneming om zich te financieren via het eigen vermogen en de eigen winstgevendheid. Deze interpretatie omvat dan geheel of gedeeltelijk ook de financiering via kapitaal.

Wie kan mij helpen?

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.