Wat verstaat men onder kapitaal?

Laatst gewijzigd:

maandag 11 oktober 2021

Kapitaal is een van de belangrijkste financieringsbronnen van een vennootschap, samen met de autofinanciering en de kredieten.

Wat verstaan we onder kapitaal?

Net als bij vele andere financiële begrippen kan de term kapitaal heel wat verschillende betekenissen omvatten, naargelang men de term in ruime zin of in strikte zin interpreteert, vanuit een economische, boekhoudkundige, filosofische of andere invalshoek. Kapitaal als financieringsbron voor een onderneming komt hier overeen met het begrip maatschappelijk kapitaal. 

Het maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal wordt samengesteld via inbreng in contanten (liquiditeiten) en inbreng in natura (goederen) die door één of meer investeerders in een vennootschap worden gestoken, in ruil voor aandelen van deze vennootschap.

Een aandeel vertegenwoordigt een eigendomstitel en verleent de houder van het aandeel, de vennoot, een bepaald aantal rechten met betrekking tot de vennootschap:

  • rechten van politieke aard zoals het stemrecht en het recht op informatie
  • financiële rechten zoals het recht op een geldelijke deelneming in de winst (dividend of interest) of bij vereffening van de vennootschap
  • vermogensrechten zoals het recht om de aandelen die hij bezit, te waarborgen, uit te lenen of af te staan

Het maatschappelijk kapitaal staat op de passiefzijde van de balans en maakt deel uit van het eigen vermogen (waarmee het soms wordt gelijkgesteld naargelang de betekenis die aan het begrip kapitaal wordt gegeven). Het vertegenwoordigt de schulden van de vennootschap tegenover de vennoten op basis van hun inbreng.

De verschillende bronnen voor kapitaalinbreng

Het kapitaal kan worden samengesteld door:

  • de ondernemer(s) die aan de basis ligt (liggen) van het ondernemingsproject
  • externe investeerders (vennootschappen, privé of publiek)
  • externe investeerders (natuurlijke personen)

In de laatste twee gevallen spreken we van risicokapitaal.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.