De ISO 14001-norm

Laatst gewijzigd:

vrijdag 28 juli 2017

Wat is milieubeheer?

Milieubeheer omvat de beheers- en organisatiemethodes van het bedrijf die erop gericht zijn systematisch rekening te houden met de impact van de bedrijfsactiviteiten op het milieu, deze impact te evalueren en te beperken.
Milieubeheer kan op verschillende niveaus worden gevoerd en kan eventueel leiden tot de erkenning van een milieubeheersysteem (MBS).

ISO 14001

ISO 14001 is een internationale norm die in 1996 werd opgesteld door de International Standard Organisation en sindsdien al werd gewijzigd. Deze norm behoort tot dezelfde familie als de ISO 9001 (kwaliteitsnorm) en biedt organisaties de mogelijkheid om een milieubeheersysteem (MBS) in te voeren dat kan worden gecertificeerd, op voorwaarde dat is voldaan aan bepaalde vereisten.

De norm beoogt voor alles de invoering van een beheersysteem, waarvan wordt verwacht dat het een impact zal hebben op de milieuprestaties van de organisatie die het systeem implementeert. De norm richt zich tot elke instelling, vereniging en cultuur, particulier of publiek, waar ook ter wereld.

Uw engagement

De ISO 14001-norm voorziet een reeks stappen voor de invoering van een milieubeheersysteem. 

  1. Allereerst moet men een milieubeleid vastleggen en zich engageren om een systeem te implementeren.
  2. Vervolgens moet een ecologische analyse worden opgemaakt waarin de situatie wordt geschetst wat betreft de wetgeving, de identificatie van de milieueffecten, de realisaties ...
  3. Daarna moet een planning worden opgesteld met het oog op de invoering van het milieubeleid.
  4. Op basis van de initiële analyse zullen ecologische doelgroepen en doelstellingen worden opgesteld, en vervolgens ook indicatoren van de ecologische prestatie. Al deze doelstellingen zullen in een milieubeheerprogramma worden opgenomen, dat vervolgens zal worden geïmplementeerd.
  5. Het systeem moet worden gedocumenteerd via exploitatie- en controleprocedures. Het moet intern en kan ook extern worden bekendgemaakt. Het moet herzien worden. Er zullen periodieke systeemaudits moeten worden uitgevoerd.
  6. Het systeem moet worden beoordeeld zodat het kan worden aangepast met het oog op een verbetering van de milieuprestaties.
  7. Vervolgens moet het ingevoerde systeem worden gecertificeerd door een erkende instelling. De certificering wordt toegekend voor een periode van drie jaar. Jaarlijks moeten audits worden gerealiseerd.

De kosten voor de invoering en monitoring van het systeem zijn te uwen laste. Het Gewest kan instaan voor de implementatiekosten, maar niet voor de kosten van de periodieke controles.

Deze ISO 14001-norm is interessant voor internationaal actieve ondernemers waarvan de internationale klanten en leveranciers enige erkenning vragen die aantoont dat hun partner milieubewust handelt.

De ISO 14001-norm is opgenomen in de nog striktere Europese EMAS-verordening die niet alleen de absolute naleving van de wet vereist, maar ook een externe bekendmaking via een milieuverklaring. Deze verordening concentreert zich op de milieuprestaties, niet op het normalisatiesysteem, dat louter een hulpmiddel is om de verwachte verbeteringsresultaten te halen.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.