Een akkoord bereiken met schuldeisers : welke oplossing kiezen?

Laatst gewijzigd:

donderdag 1 april 2021

Ondernemingsbemiddeling of procedure van gerechtelijke reorganisatie door minnelijk akkoord? Wat is het verschil? Wat is het beste voor welke situatie? Wanneer te gebruiken?

de ondernemingsbemiddeling

Wat houdt dit in? Een bedrijf kan zich laten bijstaan door een specialist die een vertrouwelijk akkoord met de schuldeiser gaat nastreven en voorbereiden en/of het bedrijf gaat adviseren en voorbereiden om een procedure van reorganisatie te starten die het meest geschikt is voor de situatie

👉 Strategische ondersteuning en vertrouwde bemiddelaar voor de schuldeisers

Het doel? Een afbetalings- en/of herstructureringsplan invoeren met akkoord van de schuldeisers, dat de rechtbank al dan niet vertrouwelijk kan bekrachtigen

👉 De schuldeisers laten deelnemen en bijdragen in het proces
👉 Confrontatie vermijden en de dialoog bewaren met de leveranciers

De voordelen?

👉 Vertrouwelijkheid (onderhandeling en akkoord)
👉 Minnelijke weg, vrije keuze voor de methode en de duur
👉 Mandataris benoemd door de rechtbank: vertrouwen, onafhankelijkheid en autoriteit

Wie? Elke onderneming (zelfstandige, vennootschap, vzw, stichting, vereniging zonder rechtspersoonlijkheid ...)

Hoe? Verzoek  aan de voorzitter van de rechtbank van de onderneming (20 EUR + kosten van de bemiddelaar) - geen bekendmaking

Wanneer? Wanneer de onderneming beseft dat ze de schuld niet op tijd zal kunnen betalen / wanneer de schuldeiser de onderneming in gebreke stelt / wanneer de schuldeiser de onderneming dagvaardt tot betaling voor de rechtbank

Gerechtelijke reorganisatie (PGR) (door een minnelijk akkoord )

Wat houdt het in? De gerechtelijke procedure biedt de onderneming gedurende een bepaalde tijd bescherming tegen de handelingen van haar schuldeisers. Dankzij het uitstel kan ze haar activiteit reorganiseren en met sommige (door minnelijk akkoord) of alle schuldeisers (door collectief akkoord) onderhandelen over hoe ze kunnen worden terugbetaald en/of hoe de onderneming in haar volledigheid of gedeeltelijk kan worden overgedragen (door overdracht).

👉 De mogelijkheid om de aanstelling van een bedrijfsbemiddelaar te vragen die kan helpen bij de onderhandelingen met de schuldeisers en de herstelstrategie van de onderneming.

Het doel? Door de toekenning van een uitstel de continuïteit van de onderneming bewaren en een akkoord sluiten met een aantal schuldeisers (minstens 2 schuldeisers). 

De voordelen? Bescherming tegen schuldeisers voor een periode van +/-3 maanden tot 18 maanden, om met minstens twee schuldeisers te onderhandelen over een terugbetalingsplan (geen faillissement, inbeslagneming, uitzetting ... voor schulden die bestaan bij de opening van het uitstel)

👉 Het wettelijke kader stelt schuldeisers gerust (bv. de RSZ die langere afbetalingsplannen toekent)
👉 De eventuele ondersteuning van een onafhankelijke bemiddelaar die is toegewezen door de rechtbank

Wie? Elke onderneming (zelfstandige, vennootschap, vzw, stichting, vereniging zonder rechtspersoonlijkheid ...)

Wanneer? Wanneer de continuïteit van de onderneming op korte of middellange termijn is bedreigd (beslaglegging, ontruiming, dagvaarding tot faillietverklaring, nettoactief < ½ maatschappelijk kapitaal)

Hoe? Een aanvraag indienen bij de rechtbank van de onderneming (295 EUR + kosten voor de bemiddelaar) - de indiening van de aanvraag is niet vertrouwelijk en het vonnis wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

OVERZICHT

 

Ondernemingsbemiddeling

PGR door een minnelijk akkoord

Hoe

Verzoek aan de voorzitter van de rechtbank van de onderneming

Verzoek aan de rechtbank van de onderneming

Procedure

Minnelijk “buiten de rechtbank om”

Rechterlijk, bindend

Bekendmaking

Vertrouwelijk

Publicatie van de aanvraag en van het vonnis in het BS.

Duur

Vrij, doorgaans 1 tot 6 maanden

Vast: van +/- 3 tot 6 maanden, hernieuwbaar (12 maanden) of zelfs 18 maanden (uitzonderlijk)

Bescherming / schuldeisers

Nee

Ja (uitstel - schuldeisers kunnen niets vorderen, inbeslagname, ontruiming, faillissement ...)

Mogelijke nieuwe schulden na opening van de procedure

Ja

Nee (in geval van nieuwe schuld(en) kan elke schuldeiser de procedure en dus ook het uitstel beëindigen)

Kosten

Verzoek (20 EUR) + honorarium van de bemiddelaar + eventueel honorarium van de advocaat

Aanvraag (295 EUR) + (eventueel) honoraria van de gerechtelijke bemiddelaar + (eventueel) honorarium van de advocaat

Het aangewezen moment

Bij het “begin van de moeilijkheden”, te late betalingen, ingebrekestellingen

Risico op blokkering van de activiteit op korte/middellange termijn (risico van inbeslagname, ontruiming, gedwongen verkoop, dagvaarding tot faillietverklaring)

Voordelen

Vertrouwelijk, vrij, over het algemeen sneller en minder duur

Uitstel (bevriezing van alle schuldeisersvorderingen)

Een geruststellend en voorspelbaar gerechtelijk kader voor de schuldeisers

Nadelen

Geen uitstel

Het succes hangt af van de goodwill van de schuldeisers

Bekendmaking van de procedure: terughoudendheid van leveranciers (einde van betalingstermijnen, beëindiging van contracten), angst van klanten, concurrenten op de uitkijk

 

Artikel geschreven door Lucille Bermond, advocate bij het kantoor Janson

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.