Zelfstandige : formaliteiten bij stopzetting van je activiteit

Laatst gewijzigd:

dinsdag 3 augustus 2021

Indien je je professionele activiteit wenst stop te zetten, vergeet dan niet een aantal formaliteiten te vervullen :

Voor zelfstandige natuurlijke personen

Schrapping uit de Kruispuntbank van Ondernemingen

Indien je je vrij beroep of handelsactiviteit wil stopzetten, dien je je te laten uitschrijven uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Dat kan je vragen aan een ondernemingsloket. Je moet dit doen binnen de maand van de volledige stopzetting van jouw activiteiten.  Net als bij een inschrijving in de KBO moet je ook bij een uitschrijving administratiekosten betalen aan het ondernemingsloket.

Aangifte van stopzetting bij de BTW-administratie

Daarna geef je, binnen de maand, je stopzetting door aan jouw btw-kantoor. Zij noteren in welke maand jouw btw-rekening wordt stopgezet. Je kan je hiervoor wenden tot een ondernemingsloket of het BTW-kantoor bevoegd voor de regio waar je je activiteit uitvoerde.

Schrapping bij het sociaal verzekeringsfonds

Nadat je het attest van schrapping in de Kruispuntbank voor Ondernemingen hebt bekomen, dien je dit (of een kopie) binnen de 15 dagen van de stopzetting van jouw activiteiten te overhandigen aan jouw sociaal verzekeringsfonds. Zo vermijd je dat je verder sociale bijdragen blijft betalen.

Indien je personeel tewerkstelde: schrapping van jouw inschrijving bij de RSZ

De werkgever moet binnen de maand volgend op het kwartaal waar in hij geen personeel meer tewerkstelde, de RSZ op de hoogte  brengen met vermelding van de vertrekdatum van het laatste personeelslid.

Opgelet, in functie van de aard van jouw activiteiten, kan het zijn dat je bijkomende formaliteiten moet vervullen. Het ondernemingsloket kan meer informatie geven op dit vlak.

Voor rechtspersonen

Indien je je activiteit als rechtspersoon uitoefende (onderneming), dien je je eerst te wenden tot jouw notaris om een akte van ontbinding en vereffening op te laten stellen. De notaris legt vervolgens deze akte neer op de griffie van de rechtbank van Koophandel en ter publicatie in het Staatsblad. Nadien dien je exact dezelfde formaliteiten te vervullen als hierboven werd beschreven.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.