Het bedrijfsgeheim

Laatst gewijzigd:

maandag 20 september 2021

In afwachting van de goedkeuring van de europese richtlijn voor bedrijfsgeheimen, kan u zich beschermen via een Non-Disclosure Agreement (NDA) of geheimhoudingsovereenkomst.

Door gebrek aan eenduidigheid in de nationale wetgevingen en de afwezigheid van een nauwkeurige omschrijving van het concept "bedrijfsgeheim" op Europees vlak, is intellectuele diefstal de laatste jaren schering en inslag geworden in de EU.

Net zoals in vele andere landen van de Europese Unie bestaat er in België op dit moment geen specifieke definitie van het begrip “bedrijfsgeheim”. De beschikbare beschermingsmaatregelen zijn overigens erg beperkt. Personen, bedrijven en ondernemingen die hun geheimen willen beschermen, hebben namelijk geen andere keuze dan gebruik te maken van geheimhoudingsclausules of van de beperkte bescherming die het octrooi- en merkenrecht biedt.

Als antwoord op deze vaststelling werd “richtlijn 2013/0402 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan” ontworpen. Deze richtlijn bevat nu een gedetailleerde definitie van het begrip “bedrijfsgeheim”, geeft de straffen aan ingeval van onrechtmatig gebruik ervan alsook de rechtsmiddelen die u kan kan aanwenden indien u bedrijfsgeheim onthuld wordt.  Al deze info kan u gedetailleerd terugvinden in het artikel “Worden uw bedrijfsgeheimen goed beschermd?”, geschreven door Fréderic Dechamps, advocaat bij de franstalige Balie van Brussel.

Op 27 mei 2016 heeft de Raad van de Europese Unie unaniem de "richtlijn bedrijfsgeheimen" aanvaard. Zodra de richtlijn in het Publicatieblad van de Europese Unie is geplaatst en in werking treedt (20 dagen erna), hebben de lidstaten twee jaar de tijd om de richtlijn om te zetten in hun eigen nationale wetgeving. Deze richtlijn zal de nodige aanpassingen in ons recht met zich meebrengen.

In afwachting daarvan, kunnen uw bedrijfsgeheimen ondertussen beschermd worden door middel van een Non-Disclosure Agreement (NDA) of geheimhoudingsovereenkomst.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.