Je idee onderbouwen: uit te voeren studies

Laatst gewijzigd:

dinsdag 12 oktober 2021

Vooronderzoek

Bij de ontwikkeling van een nieuwe product of dienst,  dient er vaak extra marktonderzoek te worden uitgevoerd. Naast  doelgroepenonderzoek, wordt er ook best gepeild naar de al bestaande verwezenlijkingen, de vorderingen van de concurrentie enz.

Ook starters moeten veelal als onderdeel van een ondernemingsplan een haalbaarheidsonderzoek of brancheonderzoek (laten) uitvoeren. Het is de eerste stap om te kunnen bepalen of hun idee ook werkelijk haalbaar is. 

Marktonderzoek kan verschillende vormen aannemen:

 • Sectoronderzoek

  Een brancheonderzoek geeft u inzicht in de ontwikkeling van de sector of niche waarin u zich begeeft. Het zegt veel over de haalbaarheid van uw idee, product of dienst. Belangrijke vragen in een brancheonderzoek zijn bijvoorbeeld: ‘wat is de gemiddelde omzet?’, ‘wie zijn de belangrijkste spelers?’ en ‘wat zijn de trends en ontwikkelingen in de branche?’. Informatie hierover kan u vinden bij Kamers van Koophandel, vakverenigingen enz….

 • Technologische monitoring

  Hier zal u specifiek technologische vernieuwingen die zich voordoen op een bepaald gebied in het oog houden. Enkele interessante hulpmiddelen voor een dergelijke monitoring zijn onder andere de octrooidatabanken, technische en wetenschappelijke tijdschriften, publicaties en verslagen met betrekking tot onderzoek, websites van onderzoekscentra …

 • Klantenonderzoek

  Met een klantenonderzoek maak u een analyse van uw toekomstige klanten en hoe u die wil/kan bereiken. Belangrijke vragen in dit onderzoek zijn bijvoorbeeld: ‘welke klanten nemen je product of dienst af?’, ‘wat is de frequentie waarmee zij de dienst of het product afnemen?’ en ‘waarom nemen ze het af?’.

 • Concurrentieonderzoek

  Als u weet wat uw concurrenten doen, kan u bepalen hoe u zich dient te onderscheiden. Daarom is het belangrijk om in kaart te brengen wie uw concurrenten zijn en wat ze vertegenwoordigen: op welke doelgroep richten ze zich? Welke producten en diensten bieden ze aan? Wat is hun prijzenbeleid? Hoe maken ze reclame? Wat is hun financiële toestand? …
  Hier kunnen de octrooidatabanken een interessante bron van informatie zijn. Ook aanwezig zijn op vakbeurzen, de vakpers volgen, financiële databanken over de ondernemingen raadplegen … zijn aanvullende hulpmiddelen om aan concurrentiemonitoring te doen.

De kosten van dergelijke onderzoeken zijn afhankelijk van de omvang van het onderzoek dat moet worden uitgevoerd om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden.
Welke onderzoeksmethode moet worden toegepast? Kwalitatief of kwantitatief onderzoek? Wordt het onderzoek telefonisch, online of middels deskresearch uitgevoerd? Meer hierover op de pagina gewijd aan marktstudies

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.