Waarom innoveren?

Laatst gewijzigd:

dinsdag 29 oktober 2019

Onderzoek wijst uit dat innovatieve ondernemingen gemiddeld twee keer winstgevender zijn dan andere bedrijven. Maar dat is zeker niet alleen de enige reden waarom u dient te innoveren.

Door te vernieuwen, kan u :

  • u onderscheiden van de concurrentie en merkwaarde opbouwen
  • inspelen op de steeds kortere levenscyclus van producten
  • de arbeidsproductiviteit verhogen

Belangrijk om te onthouden is het volgende: het zal de klant zijn die uiteindelijk beslist over het succes of de mislukking van uw innovatie-inspanning. Het is dus absoluut noodzakelijk dat de behoeften en wensen van de klant worden opgenomen in het hele innovatieproject!

Daarbij gaat het niet alleen om het bedenken van nieuwe diensten en producten, maar innovatie kan prima bestaan uit het verbeteren wat u vandaag de dag al hebt of doet. Zijn er bijvoorbeeld nieuwe markten die u kan aanboren, of kan u uw dienstverlening naar de klanten toe verbeteren?  Geef klanten een reden om uw producten en/of diensten af te nemen. Bied hen iets nieuws dat waarde toevoegt aan hun leven of hun werk.

Innovatie veronderstelt helemaal niet :

  • Dat u supercreatief dient te zijn. Er is een onderscheid tussen creativiteit en innovatie. Innovatie is het proces waarbij de toepassing van ideeën leidt tot ‘nieuwe’ producten/diensten. Creativiteit is slechts één van de vele manieren om nieuwe ideeën op te doen.

  • Dat u met ideeën over de brug dient te komen die een omwenteling zullen veroorzaken.  De meest innovatieve bedrijven verbeteren hun producten/diensten/processen steeds met kleine stappen. Belangrijker is het gegeven dat innovatie een permanente opdracht is, die gepland en beheerd wordt zoals de financiën of de productie van een bedrijf.

  • Dat u over een eigen R&D afdeling dient te beschikken. Innovatie gaat ook over kleine verbeteringen aan bestaande producten, diensten en processen. Dit is niet louter de opdracht van R&D-mensen of ontwikkelaars, maar slaat op alle medewerkers in iedere afdeling of departement.

    Innovatie is ook geen solonummer. Zelf genieën hebben andere mensen nodig om de innovatie te verwezenlijken.

Innovatie vereist wel :

Visie en strategie

Innovatie komt niet uit de lucht vallen. Ga er ook niet van uit dat uw medewerkers met de meest geweldige ideeën zullen afkomen. Zonder duidelijke visie zal er niets gebeuren. Innovatie dient ingebed te worden in het normale bedrijfsproces en gestuurd te worden net zoals de financiën of de productie van een bedrijf.

Een innovatiemissie en doelstelling

De visie en strategie moeten omgezet worden in een doel. De innovatiestrategie moet effectief gecommuniceerd worden naar en goed begrepen worden door de hele organisatie. Iedere werknemer van de organisatie moet bereikt worden, niet enkel de managers van de onderneming. En vergeet niet: ook op vlak van innovatie geeft de bedrijfsleider het voorbeeld.

Ruimte

Binnen een innovatiecultuur denken werknemers mee en suggereren ze nieuwe ideeën. Nieuwe ideeën mogen niet gezien worden als een bedreiging. Slechte ideeën hebben net zoveel bestaansrecht als goede ideeën. Ergens in die berg van slechte ideeën bevindt zich het goede idee dat het vallen en opstaan de moeite waard maakt. Beloon diegenen die met goede ideeën afkomen.
Opgelet: innovatieprojecten kunnen faliekant aflopen. Concentreer u niet op 1 innovatie, maar spreidt het risico over meerdere projecten.

Nieuwsgierigheid

Besef dat heel wat innovaties ook gewoon het resultaat zijn van een nieuwsgierige houding. Hoe kunnen we dit verbeteren? Waarom werkt iets niet? Kunnen we dat maken? Kenmerkend voor personen die kunnen innoveren, is dat ze meer en ook goede vragen stellen. En zelfs als het antwoord niet binnen hun verwachtingen ligt, gaan ze er dieper op in.  De capacititet tot innoveren kan aangeleerd worden door nieuwsgierigheid en creativiteit aan te moedigen.

Deelcultuur

Innovatie wordt op een natuurlijke wijze gestimuleerd als er binnen een bedrijf een organisatiecultuur heerst waarin delen van informatie een gegeven is, waar openheid is tussen de verschillende diensten maar ook met de omgeving. Er zijn immers verschillende bronnen die kunnen bijdragen tot uw innovatie : uw klanten, uw leveranciers,innovatienetwerken, academici enz. Door samenwerking met anderen, door het opzetten van een platform, het lanceren van een wedstrijd, het opzetten van formele en informele netwerken…kan u heel wat innovatieve ideeën verzamelen.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.