Diversiteitslabel

Laatst gewijzigd:

vrijdag 28 juli 2017

Kiezen voor meer diversiteit is een krachtig signaal en een engagement naar de buitenwereld. Daarom heeft het Brussels gewest in 2010 een diversiteitslabel voor bedrijven in het leven geroepen: « diversiteit, daar werken we mee ».

Het Brusselse diversiteitslabel is niet zomaar een omlijst blaadje papier. Het is daarentegen de laatste fase van een heel proces dat werd doorlopen en dat vruchten heeft afgeworpen. De geïnteresseerde onderneming brengt in eerste instantie de Diversiteitscel van het Territoriaal Pact voor Werk op de hoogte van haar voornemen om een dergelijk proces op te willen starten.

Het bedrijf of de organisatie in kwestie kan dan met de steun van een diversiteitsconsulent een diversiteitsplan uitwerken. Zodra het plan is opgesteld, kan de werkgever een gewestelijke cofinanciering bekomen voor de helft van het budget (tot hoogstens € 10.000) om gedurende 2 jaar dit actieplan in de praktijk te brengen.

Indien de eindevaluatie positief uitvalt, kan de onderneming een aanvraag indienen om zijn inspanningen in het kader van het plan met een label (dat ook 2 jaar geldig is) bekrachtigd te zien. Zij legt dan een nieuw plan, een consolidatieplan, voor dat niet wordt gefinancierd. Dit consolidatieplan is een soort overeenkomst, met een gemeenschappelijke werkagenda voor de volgende twee jaar, tussen het bedrijf en de Brusselse Diversiteitscel.

Het label wordt toegekend voor twee jaar en mag vrij gebruikt worden, in alle communicaties, intern of naar buiten.

Wilt u meer weten over dit diversiteitslabel, dan kan u contact opnemen met Brussel Economie en Werkgelegenheid. Op haar site vindt u trouwens een goed overzicht van alles wat met diversiteit te maken heeft.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.