Investeringen: enkele basisbedenkingen

Laatst gewijzigd:

dinsdag 29 oktober 2019

Soorten investeringen

Op boekhoudkundig vlak bestaan er verschillende soorten investeringen:

 • Materiële investeringen: hierbij gaat het om alles 'wat kan worden aangeraakt'. Ze hebben een substantiële waarde en een verwachte levensduur van meerdere jaren. Het gaat bijvoorbeeld om machines, meubilair, voertuigen enz.

 • Niet-materiële investeringen: Bij niet-materiële of immateriële investeringen gaat het om investeringen met een bepaalde waarde die niet kunnen worden 'aangeraakt'. Ze hebben een levensduur van meerdere jaren. Hierbij denken we aan een handelsonderneming, octrooien, licenties enz.

 • Financiële investeringen: denk aan participaties (aandelen, obligaties enz.) die ondernemingen in handen hebben op lange termijn.

Op managementvlak maken we eerder een ander onderscheid:

 • Productieve investeringen, met als doel de omzet te bestendigen of te verhogen, de productiekosten te verminderen of de activiteiten uit te breiden.

 • Vervangingsinvesteringen, die noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van de onderneming.

 • Comfortinvesteringen, die erop gericht zijn de kwaliteit van het werk en het comfort van werknemers en kaderleden te verbeteren.

De keuze om te investeren hangt af van:

 • de doelstellingen van de onderneming: groeien, zich handhaven, de winst vergroten …

 • de beschikbare of nog te verwerven financiële middelen;

 • de risico's.

De financiële middelen van de onderneming zijn beperkt, en dus moeten er prioriteiten worden bepaald. Algemeen genomen zullen uw middelen eerst en vooral moeten worden besteed aan:

 1. noodzakelijke vervangingsinvesteringen

 2. investeringen die extra winst opleveren

 3. comfortinvesteringen

Verwervingskosten

Wees voorzichtig. De kosten van een investering zijn ruimer dan de aankoopprijs. Er moet ook rekening worden gehouden met de bijbehorende kosten.

Enkele voorbeelden:

 • de kosten (tijd en geld) voor studies, analyses, onderzoek

 • de installatiekosten

 • de vaak noodzakelijke opleidingskosten

 • de onderhoudskosten

 • de kosten voor extra personeel

 • indirecte kosten, bijvoorbeeld voor extra opslagruimte, de inrichting van ruimtes enz.

Aan deze kosten moet ook het inkomstenverlies toegevoegd worden veroorzaakt door de installatie, de inbedrijfstelling, de opleiding van het personeel ...

Financieringen en rendabiliteit

Bij een investering moeten verschillende aspecten worden geanalyseerd:

 • de financiering

 • de rendabiliteit, de winst die de investering zal opleveren

 • de economische levensduur van de investering of het project

 • de restwaarde of doorverkoopwaarde van de investering

1. De financiering

Alle investeringen moeten worden gefinancierd met middelen op lange termijn. Een wagen wordt bijvoorbeeld niet gefinancierd met een kaskrediet of een machine met een levensduur van vijf jaar niet met een lening van twee jaar.

Algemeen gesproken wordt de looptijd van de lening afgestemd op de levensduur van het te financieren object.

De voor de investering gebruikte middelen kunnen verkregen worden via externe financiering of afkomstig zijn van de eigen reserves van de onderneming.

Een investering financieren met eigen centen is in rendabiliteits- en veiligheidsopzicht meestal geen goed idee.

Om een investering 'cash' te financieren moet u immers uw reserves aanspreken die u nodig hebt in moeilijkere tijden (en wanneer het moeilijk gaat, is de bank minder geneigd een lening toe te kennen, in tegenstelling tot bij investeringen).

2. De rendabiliteit, de winst die de investering oplevert

Er bestaan verschillende methodes om de rendabiliteit van de investering te controleren. Levert de investering meteen geld op of pas op termijn?

Hierbij kunt u als volgt te werk gaan:

 1. De reële kostprijs bepalen van de investering (zie hoger).

 2. De vermoedelijke extra winst evalueren, rekening houdend met de fiscale impact.

 3. Een thesaurieplan opstellen met de extra binnenkomende en uitgaande kasstromen door de investering.

 4. Het thesaurieplan 'actualiseren' (de toekomstige waarden op vandaag toepassen).

 5. Een beoordelingsmethode kiezen waarmee de rendabiliteit van de investering kan worden berekend.

 6. De kostprijs van de investering vergelijken met de geraamde winst (of lagere productiekosten).

Deze berekening kan worden gemaakt voor productieve investeringen, maar is veel moeilijker voor comfortinvesteringen. De reële rendabiliteit berekenen van een investering in een kleine onderneming is dan ook niet evident. Het is daarom belangrijk aan te voelen of de investering rendabel lijkt op basis van wat het u kost en opbrengt.

Uw boekhouder kan u helpen met de berekeningen.

Gezond verstand, daar moet u echter zelf over beschikken! 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.