Arbeidsvergunning voor niet-Europese werknemers en zelfstandigen

Laatst gewijzigd:

maandag 20 september 2021

Om in België te mogen werken moeten buitenlandse werknemers over een arbeidsvergunning beschikken. Die voorwaarde geldt niet voor onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de landen van de Europese Unie en IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) en Zwitserland en voor sommige categorieën van werknemers.

In de praktijk

Om langer dan drie maanden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te mogen werken, worden de toelating tot arbeid en de verblijfsvergunning samen aangevraagd. Dit is de zogenaamde "single permit" of "gecombineerde vergunning". In de regel dient de werkgever of zijn mandataris de aanvraag in.

Verschillende situaties

In functie van het beroep van de buitenlandse onderdaan, zijn situatie en de duur van zijn verblijf in België, kan de soort toelating en de soort vergunning verschillen. Wil je nagaan of een vergunning wel nodig is? Laat je begeleiden door Brussel Economie en Werkgelegenheid. Op hun site vind je een overzicht van alle soorten vergunningen en de te volgen procedures.

Opgelet: Ten gevolge van de Brexit moeten Britse burgers die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest willen werken (in loondienst of als zelfstandige) vanaf 31 december 2020, alsook de Brusselse bedrijven die hen in dienst nemen, bepaalde stappen ondernemen. Meer info vind je op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Vereenvoudiging van de procedure

De single permit of gecombineerde vergunning diende tot voor kort aangevraagd te worden bij Brussel Economie en Werkgelegenheid maar sinds 1 juni 2021 kunnen werkgevers die een niet-EU onderdaan in dienst willen nemen om voor langer dan 90 dagen in België te werken, daarvoor een gecombineerde vergunning aanvragen via de applicatie "Working in Belgium".

Werkgevers of hun vertegenwoordigers hoeven hun aanvraag voor een gecombineerde vergunning enkel in dat systeem in te voeren en het dossier wordt dan automatisch doorgestuurd naar het bevoegde Gewest. Zij kunnen vanaf nu ook online de status van hun aanvraag raadplegen en de voortgang van het dossier controleren.

Na het doorlopen van deze procedure bevestigt de "gecombineerde vergunning" zowel het recht om in België te verblijven als het recht om er te werken.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.