De energieprestatie van gebouwen (EPB)

Laatst gewijzigd:

maandag 28 oktober 2019

Wat is EPB ? 

Als men een gebouw wil optrekken of renoveren, of technische installaties wil plaatsen of vervangen die betrekking hebben op het comfort van de gebruikers (bijvoorbeeld: verluchting, verwarming, verlichting, liften), dan kan men dat maar best meteen efficiënt doen. Want de energieprijzen blijven maar stijgen. 

Om het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verminderen, had het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen (EPB) goedgekeurd. Sinds 1/1/2015 is ze vervangen door de ordonnantie 2 mei 2013 betreffende het Brussels wetboek van lucht, klimaat en energiebeheersing.

De EPB regelgeving verdeelt zich in 3 luiken :

  1. het luik technische EPB installaties : voor energie-efficiënte verwarmings- of airconditioningssystemen moeten bepaalde voorwaarden worden nageleefd en verschillende controlehandelingen worden uitgevoerd. Deze bepalingen zijn vastgelegd in twee besluiten: de EPB-reglementering voor verwarming en de de EPB-reglementering voor klimaatregeling

  2. het luik EPB-werken : indien een bouw- of renovatieproject aan een bouwvergunning onderworpen is, moet het onroerend goed aan bepaalde EPB-eisen voldoen met als doel een hoge energie-efficiëntie alsook een gezond binnenklimaat te bereiken.

  3. het luik EPB-certificaat : kandidaat-huurders en -eigenaars van eigendommen kunnen de energie-efficiëntie vergelijken dank zij een EPB-certificaat dat deze informatie vermeldt. Overheidsinstellingen dienen aan de ingang van hun gebouw "het EPB-certificaat openbaar gebouw" openbaar bekend te maken, dat het energieverbruik aangeeft en dit jaarlijks te vernieuwen.

Meer info

  • de procedure EPB-werken vanaf 2015 (PDF)
  • De verschillende etappes van de procedure en de verantwoordelijkheden worden duidelijk uitgelegd in het EPB-vademecum 2015, opgesteld door Leefmilieu Brussel.
  • Alle recente reglementaire wijzigingen worden hieronder netjes uitgelegd in een korte video, gerealiseerd door het ARIB (Architects in Brussels) en het CERAA, in samenwerking met Leefmilieu Brussel.

BWLKE : Werkzaamheden EPB 2015 - Harmonisatie en vereenvoudiging van de procedure from Architecte PEB on Vimeo.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.