De milieuvergunning: in welke gevallen ?

Laatst gewijzigd:

dinsdag 12 oktober 2021

Wat is een milieuvergunning?

De milieuvergunning is een administratieve toelating die een zelfstandige, handelaar, ambachtelijke of industriële onderneming de te nemen maatregelen voorschrijft opdat zijn/haar activiteiten niet schadelijk zijn voor het milieu, de gezondheid of de veiligheid.

Heel vaak is een milieuvergunning noodzakelijk, zelfs als u denkt dat uw activiteiten, uw machines, uw producten niet vervuilend zijn. Zoek in de volledige lijst van inrichtingen die zijn onderworpen aan een milieuvergunning of via de lijst van activiteitensectoren.

Bent u op zoek naar informatie over een milieuvergunning die al bestaat? Raadpleeg dan voor uw pand de kaart die wordt verstrekt door Leefmilieu Brussel of stuur hen een vraag.

De milieuvergunning in beeld

Opgelet

  • Het gekozen gebouw of terrein moet altijd worden gedekt door een stedenbouwkundige vergunning die overeenstemt met uw activiteiten. Om dit te controleren, is er slechts één betrouwbare plaats: de dienst Stedenbouw van de gemeente. Neem dus geen genoegen met de informatie die door de eigenaar, makelaar of voormalige exploitant wordt verstrekt! Voor een groot aantal projecten zal het nodig zijn om een nieuwe stedenbouwkundige vergunning aan te vragen en te voldoen aan de voorschriften van de bestemmingsplannen).

  • Dien uw vergunningsaanvragen in zodra u het adres van het pand hebt bepaald. Doe dit ruim op voorhand, want u moet rekening houden met de tijd die nodig is om uw dossier voor te bereiden alsook met de duur van de procedure voor de vergunningsaanvraag! U kunt uw handel niet starten voordat u de vereiste vergunning hebt ontvangen.

  • Zolang u de vergunning niet hebt ontvangen, is het onverstandig een handelshuurovereenkomst, een verkoopovereenkomst, ... te ondertekenen. Een goede tip: neem een opschortende clausule op in deze documenten zodat ze pas van kracht worden op het moment waarop de vergunning wordt uitgereikt

Een milieuvergunning aanvragen

De inrichtingen die zijn onderworpen aan een milieuvergunning worden ingedeeld in zes klassen naargelang hun aard en het belang van de gevaren die ze kunnen veroorzaken.

Doorgaans wordt slechts één aanvraag voor een milieuvergunning (klasse 1A, 1B, 1D of 2) of één enkele aangifte (1C of 3) ingediend, wetende dat de gevaarlijkste installatie de klasse bepaalt. Leefmilieu Brussel biedt u een praktische gids aan die u zal helpen om uw aanvraag voor te bereiden, uw dossier in te dienen bij de bevoegde instantie (de gemeente of Leefmilieu Brussel) en de stappen van de procedure te kennen die specifiek zijn voor uw type aanvraag.

Specifieke gevallen bij de procedure

Meer informatie nodig over de milieuvergunning?

Raadpleeg de praktische gids van Leefmilieu Brussel.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.