Geluidsoverlast: de normen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Laatst gewijzigd:

woensdag 7 april 2021

Wat gebeurt er wanneer uw onderneming te maken krijgt met een klacht van buurtbewoners voor geluidsoverlast die u veroorzaakt? In dat geval, komt een officieel ambtenaar van de gemeente of van Brussel Leefmilieu (BIM) metingen doen in en buiten de woning van uw buur.  Indien u de normen overschrijdt, zult u oplossingen moeten zoeken. Zo niet, bent u blootgesteld aan vervolging.

De geluidsnormen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De geluidsnormen worden gedefinieerd in meerdere wetteksten:

De wetgeving definieert de normen in functie van:

  • de dag van de week (weekdag, zaterdag, zondag, feestdag),
  • het moment van de dag (overdag, ‘s avonds, ‘s nachts),
  • het gebied waar de onderneming gevestigd is. 
    Deze gebieden baseren zich op een stedenbouwkundige kaart, het GBP (gewestelijk bestemmingsplan) genaamd, die onder andere een onderscheid maakt tussen de woongebieden met overwegend residentieel karakter, de woongebieden, de gemengde gebieden, de sterk gemengde gebieden, de administratieve gebieden en de industriegebieden.

Merk op dat deze algemene wetgeving niet wordt toegepast:

In sommige andere wetteksten komt de problematiek van geluidshinder ook aan bod, zoals in:

  • de wet van het "welzijn op het werk" die van toepassing is indien u personeel tewerk stelt
  • het politiereglement van uw gemeente
  • de fabricagevoorschriften voor bepaalde producten (wagens, grasmachines)

Zoeken naar oplossingen om te voldoen aan de normen van de wetgeving

Hoe gebeuren de geluidsmetingen door Leefmilieu Brussel ?  Zie info-geluid brussel .
Doorgaans zal de ambtenaar die de metingen heeft gedaan, samen met u nagaan waar het probleem vandaan komt.  Worden de problemen veroorzaakt door een machine of rollend materieel? Gaat het om het ogenblik van de dag waarop de lawaaierige activiteiten plaatsvinden? Enzovoort.

Als er een oplossing kan worden gevonden door eventjes na te denken, des te beter.  Maar geluidsoverlast en trillingen zijn soms moeilijk te analyseren, en in dat geval moet men een beroep doen op geluidsspecialisten.  Zij beschikken over het nodige materieel om het probleem te begrijpen en als dat technisch mogelijk is, oplossingen voor te stellen. 

Het is dan ook wenselijk om voorafgaand aan iedere aankoop, degelijk na te denken over het geluidsprobleem.  Men moet steeds opteren voor het minst lawaaierige alternatief en nagaan of er “geluidwerende” opties bestaan, aangepast aan de machine of het materieel.  Bij een machine of bij vast materieel moet men de juiste plaats van installatie kiezen. 

Op de site van Leefmilieu Brussel vindt u :

En tot slot: weet dat heel wat klachten vermeden kunnen worden door contact te onderhouden met de buurt.  Een eerste maal vóór u uw handelszaak of werkplaats opent, en vervolgens na enkele weken van activiteit. Want geluidsoverlast en trillingen zijn ook subjectief. Men voelt zich al minder lastig wanneer men weet dat het lawaai op een bepaald uur stopt of niet langer dan enkele minuten duurt. 

 
 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.