Je stedenbouwkundige vergunning voorbereiden: de gebruikswijziging

Laatst gewijzigd:

dinsdag 12 oktober 2021

De inhoud van het dossier

De inhoud van het dossier varieert in functie van het project. Zo zal de inhoud verschillend zijn voor de aanvraag van een gebruikswijziging van een lokaal of een pand, voor de plaatsing van een uithangbord of voor de afbraak van een draagmuur.

We stellen in dit artikel het geval voor van een vergunningsaanvraag voor een gebruiks/bestemmingswijziging waarvoor geen beroep moet worden gedaan op een architect(e).

Voorbeelden

Je hebt plannen voor het huren van:

 • een winkel om die om te vormen tot een snack
 • een boekhandel om die om te vormen tot een wasserette
 • een voormalige opslagplaats om die om te vormen tot een zaak in tweedehandswagens

We wijzen erop dat een vrij identieke procedure dient te worden gevolgd voor andere vergunningsaanvragen zonder architect, zoals de verandering van een vitrine, de plaatsing van een schoorsteen voor de afzuigkap van een snack.

Enkele opmerkingen vooraf

 • De vergunningen kunnen door de huurder/huurster aangevraagd worden.
 • De meeste stedenbouwkundige vergunningen zijn levenslang geldig.

Verzamel de verschillende elementen van het dossier

Ga steeds naar de stedenbouwkundige dienst van uw gemeente voor:

 • het verkrijgen van een kopie van de recentste stedenbouwkundige vergunning van het lokaal of het pand. Opgelet: vaak is het schriftelijke akkoord van de eigenaar vereist.

 • het vragen van een eerste advies over je project: is dat welkom? Is het de juiste locatie? Maakt het een kans om aanvaard te worden? Opgelet: in sommige gemeenten of wijken wordt de opening van een nieuwe HORECA-zaak zelden aanvaard omdat er reeds te veel zijn.

 • informatie over de stedenbouwkundige plannen en voorschriften: die van het gewest en die van de gemeente.

 • informatie over de dossierkosten en hoe die betaald moeten worden.

 • informatie over het aantal exemplaren dat voor elk document moet ingediend worden.

Volg de volgende etappes voor de samenstelling van een volledig dossier.
 

1. Invullen van het formulier voor de vergunningsaanvraag en de verklarende nota

De onderstaande video bevat alle nodige uitleg om die twee documenten in te vullen. 

Je kan de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning (bijlage 1) hier downloaden.

 1. Print het document en volg de tips van de onderstaande video.
 2. Voor dit type van aanvraag dienen de kaders VI, IX, XII, XIII doorgaans niet ingevuld te worden.
 3. Als je geen parkeerplaatsen hebt, dient kader VIII niet te worden ingevuld

De verklarende nota heeft tot doel de vergunningsaanvraag en de context daarvan te beschrijven. Die dient opgesteld te worden op een afzonderlijk document. Download een mogelijk model van de verklarende nota. Vul dat model in en pas het aan uw situatie aan. Je kan titels toevoegen of weglaten.

 

2. Verzamelen van de grafische documenten

De onderstaande video geeft je alle nodige uitleg.

Stappen:

 • Minimum aantal kleurenfoto's:

  • Neem één of twee buitenfoto's van de volledige gevel van het pand (van het voetpad tot de wolken in de hemel) en van een deel van de aangrenzende panden.

  • Neem twee binnenfoto's (één die achteraan het pand of de lokalen is genomen met zicht naar de straat, en een andere vanaf de straatdeur naar de achterkant van de lokalen).
    
 • Uitvoeringsplan: je gebruikt best het handelsplan dat je van de gemeentedienst hebt ontvangen voor het tekenen van de inrichting van je nieuwe zaak of lokalen (toonbank, wc, …). Zie een voorbeeld van uitvoeringsplan (vóór en na). Opgelet: de schaal van 1/50e dient strikt te worden nageleefd!

 • Liggingsplan : hierbij een voorbeeld op 1/2000e. Maak je plan op basis van het model met je persoonsgegevens, het adres van het pand, de datum en je handtekening. Gebruik de volgende tools om een uittreksel van de kaart te maken (verplichte schaal tussen 1/1000 tot 1/10000e) : www.mappy.com of www.mybrugis.irisnet.be. Print deze in kleur.

 • Inplantingsplan: voorbeeld op een schaal van 1/500e. Maak jeplan op basis van dit model met je naam of die van je bedrijf, het adres van het pand, de datum en uw handtekening. Voeg het kaartuittreksel toe (verplichte schaal van 1/200e of 1/500e) door middel van de volgende tool. Beschrijf je pand en dat van de buren (vb: Benedenverdieping: slagerij, 2 bovenverdiepingen: wooneenheden)

3. Invullen van de bijlagen bij je aanvraagformulier

Bekijk daarvoor de onderstaande video. 

Voor de gebruiks/bestemmingswijziging, voeg de volgende documenten bij:

 • Inlichtingen betreffende de eigendomstitel: vraag die aan de FOD Financiën, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 te 1000 Brussel.
  Ter plekke : open van maandag tot vrijdag van 9u tot 11h45
  Via mail : gebruik de mail voor de juiste zone  :

 • Waarschuwing aan de (mede)eigenaar(s): vul je naam en adres in, alsook die van de eigenaar en het adres van het pand. Opmerking: indien mede-eigenaars bij je project betrokken zijn, dienen die op dezelfde wijze verwittigd te worden.

 • Het betalingsbewijs van de dossierkosten (kosten van de aanvraag: tussen €50 en €200 naargelang van de gemeente en enkel voor te leggen als deze vraagt om die te betalen voordat het dossier wordt ingediend).

 • Het advies van de DBDMH bijvoorbeeld als je HORECA-zaak een oppervlakte heeft van 100 m2 of meer.  In dat geval het formulier en de beschrijvende fiche van de preventieve brandmaatregelen invullen.

4. Dien je aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning in

De meeste dossiers dienen ingediend te worden bij de stedenbouwkundige dienst van de gemeente die bij je project betrokken is, maar sommige dossiers (bijvoorbeeld die betreffende op de monumentenlijst geplaatste panden of panden waarvoor een milieu-effectbeoordeling nodig is) dienen te worden ingediend bij de gewestelijke administratie stedenbouw, te vinden op stedenbouw.brussels.

En vergeet niet om een ontvangstbewijs van indiening van het dossier te vragen.

 

Veel geluk met de voorbereiding en veel succes met je business!

 

De bedrijven en de handelaars kunnen een beroep doen op een begeleidingsdienst: contacteer hub.brussels via permit@hub.brussels

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.