Je stedenbouwkundige vergunning voorbereiden: plaatsen van een uithangbord

Laatst gewijzigd:

woensdag 15 september 2021

Wat is een uithangbord?

Een uithangbord is een opschrift, vorm of afbeelding dat wordt aangebracht op een pand en betrekking heeft op de activiteit die daar wordt uitgeoefend, met uitsluiting van de vermeldingen die derden ten goede komen, zoals de vermelding van een merk of van de producten daarvan.

Welke regels moet je naleven?

De regels moeten op twee niveaus nageleefd worden: de gewestelijke regels via de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (Titel VI: reclame- en uithangborden en de regels op het gemeentelijk vlak) (GemSV,ZGSV, BBP) . Vraag inlichtingen aan het loket stedenbouw van je gemeente.

Algemeen genomen dient je uithangbord:

 • het volume van de gebouwen in acht te nemen;
 • onderhouden te worden;
 • uit duurzame materialen te bestaan;
 • in harmonie te zijn met het gebouw waarop het wordt aangebracht;
 • weggenomen te worden wanneer de activiteit waarop het betrekking heeft, wordt stopgezet.

Verschillende zones

De na te leven voorschriften verschillen naargelang van de zone waarin je bedrijf gevestigd is. De GSV bepaalt 4 zones het gewestelijk grondgebied waarbinnen de voorschriften variëren van heel strikt tot heel soepel: :

 • de verboden zone;
 • de beperkte zone;
 • de algemene zone;
 • de uitgebreide zone.

Je kan bijvoorbeeld een groter uithangbord plaatsen als je bedrijf in de uitgebreide zone gevestigd is.

Om te weten in welke zone je bedrijf zich bevindt, kan je de site Brugis raadplegen (bovenaan links op de kleine wereldkaart klikken en Brussel Stedenbouw en Erfgoed selecteren)

Heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig?

JA als het uithangbord (3 gevallen om te onthouden):

De afgeleverde vergunning is geldig voor een periode van maximum 9 jaar. Denk er dus aan om die tijdig te verlengen.

Concrete voorbereiding van je vergunningsaanvraag voor een uithangbord

Met de onderstaande uitleg willen we je de mogelijkheid bieden om een goed voorbereid dossier in te dienen voor de aanvraag van een "commercieel" uithangbord.

1e etappe

Surf op de pagina's van stedenbouw van de gemeente waar je je bedrijf wil vestigen om na te gaan hoe je de nodige informatie kan verzamelen (permanentie of afspraak), de vroegere vergunningen, ….

2e etappe

Ga steeds naar de stedenbouwkundige dienst van de gemeente voor:

 • het verkrijgen van een kopie van het gevelplan afkomstig van een vroegere stedenbouwkundige vergunning. Opgelet: vaak is het schriftelijke akkoord van de eigenaar vereist.

 • informatie over de stedenbouwkundige voorschriften van de gemeente.

 • informatie over de dossierkosten en hoe die betaald moeten worden.

 • informatie over het aantal exemplaren dat voor elk document moet ingediend worden.

3e etappe

Een goede raad: neem het project van je uithangbord/kleurenfoto's en gevelplan mee, en maak een afspraak in de gemeente voor een eerste duidelijk advies.

4e etappe

Vul de onderstaande documenten in ter voorbereiding van je dossier:

 • Aanvraagformulier (Bijlage 1). Print het document en vul enkel de kaders I, II, III, IV, V, X, XI en XIV in. Ziehier een voorbeeld van een ingevuld formulier voor het plaatsen van een uithangbord.

 • Verklarende nota: Deze door jou opgestelde nota is bedoeld om het voorwerp van de vergunningsaanvraag te beschrijven, en om nauwkeurige informatie over het project te bieden: kleur, grootte, bevestigingen, verlichting, ... Deze dient opgesteld te worden op een afzonderlijk document. Je kan titels toevoegen of weglaten. Ziehier een voorbeeld van een ingevulde verklarende nota voor een uithangbord.

 • Uitvoeringsplan: gebruik bij voorkeur het plan dat je van de gemeente hebt verkregen en ontwerp het project op de juiste schaal. Een foto die op de kaart geplakt is, wordt niet geaccepteerd maar je kunt wel kleur op de kaart zetten. Zie een voorbeeld van een uitvoeringsplan (voor en na). Denk eraan om de schaal van 1/50e ème te respecteren!

 • 4 kleurenfoto's:

  • Eén van de volledige gevel (van het voetpad tot de wolken).
  • Eén van de benedenverdieping van buitenaf genomen.
  • Maak, indien nodig, een foto van de gevel met een fotomontage van het toekomstige uithangbord.
  • Maak een foto naar keuze.
 • Informatie over de eigendomstitel: vraag dit aan de FOD Financiën - FINANCE TOWER, Kruidtuinlaan 50- 1000 Brussel.
  Ter plaatse: geopend van maandag tot vrijdag van 9u tot 11u45.
  Per e-mail naar de juiste zone:

 • Maak een kleurenprint van het liggingsplan van je handelszaak: ziehier een voorbeeld op 1/2000e. Baseer je op het voorbeeld. Vergeet niet om je persoonsgegevens, het adres van het pand, de datum en je handtekening te vermelden. Gebruik de volgende tools om een uittreksel te maken van de kaart: www.brugis.irisnet.be.

  Voor esthetisch advies betreffende je uithangbord en het imago van je handelszaak kan je contact opnemen met de heer Thibaut Surin, expert in de inrichting van handelszaken bij het agentschap hub.brussels: tsurin@hub.brussels

Voorbeelden

Wat is een uithangbord ?

Een uithangbord is een opschrift, vorm of afbeelding dat wordt aangebracht op een pand en betrekking heeft op de activiteit die daar wordt uitgeoefend, met uitsluiting van de vermeldingen die derden ten goede komen, zoals de vermelding van een merk of van de producten daarvan.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.