Kermisactiviteiten

Laatst gewijzigd:

vrijdag 25 oktober 2019

De uitoefening van kermisactiviteiten en de organisatie van kermissen zijn aan een specifieke reglementering onderworpen.

Waarom een specifieke reglementering?

Met de evolutie van de vrijetijdsbesteding en de ontwikkeling van pretparken evolueerden de eisen van het cliënteel van de kermissen.

Om hieraan tegemoet te komen dienden de kermisexploitanten te investeren in meer en meer gesofisticeerde, en bijgevolg ook steeds duurdere attracties. Intussen bleef hun situatie ongewijzigd. Zij werden geconfronteerd met gemeentelijke reglementen en regels betreffende de toegang tot de kermis die verschilden van gemeente tot gemeente en die geen enkele garantie boden op het vlak van het verkrijgen van standplaatsen, van hun behoud en van hun overdracht op het einde van de loopbaan.

Wat biedt de specifieke wetgeving de kermisuitbaters?

 • een statuut dat hun toegang tot de kermis voorbehoudt;
 • een sokkel van algemene bepalingen voor alle gemeentelijke reglementen alsook minimale rechten voor de kermisuitbaters; deze rechten geven hen garanties betreffende de verkrijging, het behoud en de overdracht van standplaatsen en bijgevolg een betere beroepsgarantie en de mogelijkheid om een loopbaanplanning op te maken;
 • een grotere stabiliteit van de kermis met behoud van de nodige soepelheid voor de gemeente om deze te beheren zodat het mogelijk wordt om in het belang van de kermis te hernieuwen;
 • een grotere veiligheid voor de consument door een betere controle van de kermisattracties.

Statuut van kermisuitbater

Men bekomt het statuut van kermisuitbater :

 • door een machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten aan te vragen die toelaat om een kermisattractie of een vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel uit te baten;
 • de uitbaters van vestigingen van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel (bijvoorbeeld frituren) dienen echter over een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten te beschikken; zij zijn immers ook gemachtigd om hun activiteit buiten de kermis uit te oefenen op elke plaats waar dit overeenkomstig de wetgeving ambulante activiteiten toegelaten is.

Aanvraag van de machting

De machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten wordt aangevraagd bij een erkend ondernemingsloket.

Kostprijs

Een machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten, kost :

 • voor een werkgever: 150 euro,
 • voor een aangestelde: 100 euro.

Voorwaarden

Om een standplaats op een kermis te verkrijgen of een attractie uit te baten, dient men aan volgende voorwaarden te voldoen :

 • een standplaats aanvragen bij een gemeente;
 • beschikken over een brandverzekering en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid;
 • voor de attracties met aandrijving, naast een risicoanalyse ook beschikken over het bewijs van periodieke controles, onderhoud en controlefiches na montage;
 • voor de vestigingen van kermisgastronomie over de vereiste gezondheidsdocumenten beschikken.

 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.