Veiligheid van de goederen en de diensten

Laatst gewijzigd:

vrijdag 25 oktober 2019

Algemene reglementering

Om de veiligheid van de consumenten te beschermen, bestaan er verschillende wetteksten. Zo bepaalt de algemene reglementering dat alleen maar veilige producten en diensten op de markt gebracht mogen worden. Dit betekent dat wanneer u een product of dienst op de markt brengt, dit geen risico met zich mee mag brengen onder normale of voorzienbare omstandigheden. Als producent of distributeur bent u verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen van de gebreken van uw product of dienst.

Als u weet dat een product of dienst, door u op de markt gebracht, een risico voor de consument met zich meebrengt, moet u onmiddellijk het Centraal Meldpunt op de hoogte brengen.

De FOD Economie houdt toezicht op de Belgische markt en waakt erover dat de producten en diensten op de markt voldoen aan de veiligheidseisen.

Indien de FOD een product als gevaarlijk beschouwt, worden de nodige maatregelen genomen, afhankelijk van de situatie. Indien het nodig is, kan bijvoorbeeld de verkoop van dat product stopgezet worden of moet het product door de fabrikant teruggeroepen worden.

Reglementeringen over veiligheid van producten en diensten

Naast de algemene reglementering over veiligheid van producten en diensten bestaan er ook specifieke reglementeringen, zoals deze voor speelgoed, speelterreinen, machines, …

Sommige producten kunnen onder verschillende productgroepen vallen, en moeten bijgevolg aan de verschillende reglementeringen voldoen.

Wij adviseren u om de website van de FOD Economie erop na te slaan dat dit onderwerp gedetailleerd belicht.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.