Vergunning beenhouwer-spekslager

Laatst gewijzigd:

vrijdag 25 oktober 2019

De vergunning beenhouwer-spekslager is een machtiging die u nodig heeft wanneer u een beenhouwerij of spekslagerij wenst uit te baten. Deze vergunning wordt vereist voor de verkoop, het te koop stellen en het met het oog op de verkoop uitsnijden van vers, bereid of verduurzaamd slachtvlees.

Voorwaarden

 • De vakverantwoordelijke moet het bewijs van beroepsbekwaamheid leveren:
  • hetzij door een diploma afgeleverd door een beroepsschool;
  • hetzij door een getuigschrift van leertijd;
  • hetzij door een beroepservaring van drie jaar voltijds of van vier jaar deeltijds, bewezen door een attest afkomstig van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of een Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen of door elk ander afdoend document.
 • De niet-Europese handelaars dienen, behalve wanneer zij van een vrijstelling kunnen genieten, naast houder zijn van een vergunning beenhouwer-spekslager, ook over een beroepskaart voor vreemdelingen beschikken. 

Geldigheidsduur

Deze vergunning blijft geldig zolang alle voorwaarden vervuld blijven. Wanneer er zich een wijziging voordoet betreffende de vakverantwoordelijke of de uitbater, de juridische vorm van de uitbating of het adres ervan moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd.

Andere achteraf te vervullen formaliteiten

 • een toelating verkrijgen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;
 • zich via een erkend ondernemingsloket inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • voldoen aan de btw-verplichtingen;
 • zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en bij een ziekenfonds.

Wanneer?

Men moet voor de aanvang van de activiteit in het bezit zijn van een vergunning beenhouwer-spekslager.

Hoe ?

U dient volgende documenten naar Brussel Economie en Werkgelegenheid te zenden:

 • het ingevulde aanvraagformulier tot het verkrijgen van een vergunning beenhouwer-spekslager,
 • het bewijs van beroepsbekwaamheid van de vakverantwoordelijke (diploma, getuigschrift van leertijd of bewijs van beroepservaring),

 • eventueel, de statuten van de vennootschap,

 • eventueel de vorige originele vergunning of een verklaring op erewoord in geval van verlies of diefstal.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.