Voedselveiligheid

Laatst gewijzigd:

dinsdag 19 januari 2021

Wat zijn de verplichtingen op het gebied van voedselveiligheid ?

Een operator die in België actief is in de voedselketen mag geen enkele activiteit uitoefenen zonder eerst door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) geregistreerd, erkend of toegelaten te zijn.

Elke wijziging of stopzetting van de activiteiten moet eveneens worden gemeld aan het FAVV.

Uitzonderingen

Toch zijn enkele vrijstellingen voorzien, omdat men ervan uitgaat dat het risico op het vlak van de voedselveiligheid gering is. Zo zijn de volgende categorieën niet onderworpen aan de formaliteiten:

  • vzw’s die slechts occasioneel voedingsmiddelen produceren en/of verkopen;
  • inrichtingen die gratis drank aanbieden aan klanten, bezoekers of personeelsleden.

Inrichtingen die voeding verkopen of leveren aan de eindconsument, zijn verplicht hun registratie of toelating aan te plakken.

Formaliteiten

Op basis van het risico is een erkenning, toelating of registratie vereist:

1. Registratie

De activiteiten die het minste risico impliceren, zijn onderworpen aan de registratie.

Enkele voorbeelden: een café waar men enkel drank serveert, de kleinhandelszaak die enkel vooraf verpakte voedingsmiddelen verkoopt die bij omgevingstemperatuur langer dan 3 maanden houdbaar zijn (bv. een tankstation en een boekhandel waar snoep wordt verkocht).

2. Toelating

De meeste ondernemingen in de voedingssector, met name distributiebedrijven, horecazaken en kleinhandelszaken, zijn onderworpen aan de toelating.

Enkele voorbeelden: een restaurant, een slagerij die rechtstreeks aan de eindconsument verkoopt.

3. Erkenning

Ondernemingen die actief zijn in de productie en verwerking van dierlijke levensmiddelen zoals vlees, vis, eieren en melk, zijn onderworpen aan de erkenning.

Enkele voorbeelden: een slachthuis, een vleesuitsnijderij.

Hoe gaat u te werk?

Er moet een formulier worden ingevuld voor registratie, toelating of erkenning.

Het formulier krijgen

Let op: voor de erkenning en toelating moet aanvullende informatie bij de aanvraag worden gevoegd en moeten er specifieke wettelijke vereisten voor de activiteit worden opgesteld

De formulier moet dan worden teruggestuurd naar de Lokale Controle-Eenheden (LCE). Voor uitbatingen gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat het om de LCE Brussel

Meer info over de LCE Brussel

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.