Fiscale controles

Laatst gewijzigd:

donderdag 2 september 2021

Controle op de personenbelasting

Heb je een eenmanszaak? Dan ben je onderworpen aan de personenbelasting. De fiscus kan tot 3 jaar na het aanslagjaar je boekhouding controleren. Als er een vermoeden is van fraude, kan de termijn verlengd worden tot 7 jaar.  

Wat als de controleur extra uitleg vraagt?  

Materiële fouten (bijvoorbeeld verkeerd optellen van twee bedragen, dubbel gebruik, fout bij het overschrijven van een bedrag) zet de fiscus zelf recht. Bij andere euvels zal een controleur je om extra uitleg vragen. Dat kan telefonisch, maar ook schriftelijk of op kantoor.

Welke documenten mag een controleur meenemen?

De fiscus mag alle documenten meenemen die nodig zijn om je belastbaar inkomen te bepalen. Ook kan hij vragen om digitale gegevens zoals e-mails en voorraadlijsten te kopiëren. Zelf achter je computer zitten en bestanden uitpluizen, mag niet.

Wat als je aangifte fout is?  

Als de controleur besluit dat je oorspronkelijke aangifte niet klopt, zijn er twee mogelijkheden:

  • Je sluit een akkoord en betaalt het extra deel belastbaar inkomen.
  • Bereik je geen overeenkomst, dan kan je binnen de maand jouw argumentatie uit de doeken doen. Is de fiscus niet overtuigd? Dan riskeer je naast een verhoging van de belastbaar inkomen (en de bijhorende hogere belasting) ook administratieve boetes.

Goed om te weten: overschrijd je de termijn van een maand, dan gaat de fiscus over tot een aanslag van ambtswege. Dat betekent dat een controleur zelf je belastbaar inkomen bepaalt op basis van de informatie waarover hij beschikt.

Controle op de vennootschapsbelasting

Ook een vennootschap kan een belastingcontroleur over de vloer krijgen. Daarbij gelden dezelfde termijnen als bij de personenbelasting: doorgaans 3 jaar na het aanslagjaar en 7 jaar als de fiscus fraude vermoedt.

Wat als de controleur extra uitleg wil? 

Net als bij een eenmanszaak zet de fiscus materiële fouten zelf recht. Ook telefonische en schriftelijke vragen om extra uitleg verlopen op dezelfde manier.

Als de controleur ter plaatse komt, dan kan dat op de fiscale woonplaats van de vennootschap (de plek van waaruit je je activiteiten effectief uitvoert) of elke andere ruimte (professioneel of privé) waar de boekhouding wordt gevoerd.

Welke documenten mag een controleur meenemen?

De fiscus mag alle documenten meenemen die nodig zijn om je belastbaar inkomen te bepalen: de boekhouding, aankoopfacturen, bestelbonnen, loonfiches, bewijsstukken van de teruggevorderde kosten …

Wat als je aangifte fout is? 

Bij een aanpassing van de aangifte geldt dezelfde procedure als bij de personenbelasting.

Controle op de btw

De administratie mag binnen de 3 jaar een btw-controle uitvoeren. Als er sprake is van bedrieglijk opzet, wordt de termijn verlengd naar 7 jaar. De termijn begint te lopen op 31 december van het jaar waarin de btw ‘opeisbaar’ is geworden. Dat is het tijdstip waarop je iemand een factuur bezorgt.

Voorbeeld: je geeft op 15 november 2018 een factuur aan een leverancier. De btw-administratie kan tot en met 31 december 2021 je btw-aangifte onder de loep nemen.

Waar en wanneer vindt de controle plaats?

In tegenstelling tot de belastingcontrole, wordt een btw-controle niet aangekondigd. Krijg je een btw-controleur over de vloer? Dan moet je hem toegang verlenen tot de ruimtes waar je je economische activiteiten uitvoert (kantoor, fabriek, werkplaats, garage ...) en dat op elk tijdstip.

Als je een deel van je woning voor je zaak gebruikt, mag de controle-ambtenaar die eveneens betreden. Dat kan enkel maar tussen 5 uur ’s morgens en 9 uur ’s avonds en met de toelating van een politierechter.

Welke documenten mag een controleur meenemen?

De btw-controleur mag alle boekhoudkundige stukken meenemen die nuttig zijn voor de vaststelling van je btw-inkomsten. Dat geldt ook als je je boekhouding digitaal bewaart. De uittreksels van je bankrekening vormen een uitzondering: de btw-controle mag die enkel inkijken met een bijzondere toestemming.

Wat als de controleur extra uitleg wil? 

De btw-controle mag aan om het even wie inlichtingen vragen om je btw-boekhouding te checken. Dat kan mondeling of schriftelijk. Vaak komt de controleur zelf ter plaatse, maar hij kan je ook uitnodigen op zijn kantoor. Je bent evenwel niet verplicht om je boekhouding mee te nemen.

Wat als je aangifte fout is?

Als je btw moet bijbetalen, stelt de btw-controleur een correctieopgave op. In deze fase is overleg mogelijk. Bij een akkoord teken je de correctieopgave en betaal je de extra som btw.  

Ben je het niet eens met de correctieopgave, dan maakt de btw-controle een proces-verbaal op en komt de zaak voor de rechter, met alle bijkomende kosten en eventuele boetes van dien.

Goed om te weten: schakel na een btw-controle je boekhouder in. Hij kent je rechten en plichten en staat je bij met deskundig advies.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.