Persoonlijke verzekeringen voor zelfstandigen en ondernemers

Laatst gewijzigd:

vrijdag 10 september 2021

Je eigen baas zijn heeft veel voordelen, maar het betekent ook dat je niet automatisch wordt beschermd door een werkgever. Daarvoor moet je zelf actie ondernemen. Geen verplichte verzekeringen op dit vlak, maar wel een aantal opties die het overwegen waard zijn.           

Pensioensverzekeringen

Het gemiddelde pensioen voor zelfstandigen is 1.282 euro per maand als je 45 jaar aan de slag was. Om een rustige oude dag te beleven, werk je dus beter aan een actieplan … of neem je een verzekering.

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)

Met deze veilige en fiscaal voordelige spaarformule ontvang je na je loopbaan een extra bedrag bovenop je wettelijk pensioen. Om dat bedrag bijeen te sparen, stort je jaarlijks een zelf gekozen som geld: minimum 100 euro - maximum 8,17% van je netto-inkomen van 3 jaar geleden.

Voor wie? 
Zelfstandigen in hoofdberoep of bijberoep – op voorwaarde dat je dezelfde sociale bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep en al drie volledige kalenderjaren actief bent. Ook meewerkende echtgenoten (maxi-statuut) kunnen bijdragen aan het VAPZ.

Goed om weten: de premies trek je volledig af als beroepskost. Dus: minder belastingen, meer pensioen.

Sociaal VAPZ

Met deze meer uitgebreide VAPZ-verzekering krijg je ook een vergoeding bij arbeidsongeschiktheid of invaliditeit. Het maximale bedrag dat je kan sparen ligt bovendien hoger (9,4% van je netto-inkomen van 3 jaar geleden) dan bij een normale VAPZ-verzekering.

Pensioensovereenkomst voor zelfstandigen (POZ)

Deze aanvullende verzekering biedt je de mogelijkheid om bovenop een VAPZ nog meer geld opzij te zetten voor je pensioen. Daardoor kan je het pensioensniveau van een loontrekkende bereiken. Let wel: de POZ is fiscaal minder aantrekkelijk dan de VAPZ.

Voor wie? 
De nieuwe formule is bedoeld voor eenmanszaken en beoefenaars van vrije beroepen. Zelfstandigen in bijberoep, meewerkende echtgenoten en zelfstandige helpers komen onder voorwaarden ook in aanmerking.

Individuele Pensioenstoezegging (IPT)

Voor zelfstandigen in een vennootschap is dit een goede uitweg om pensioen op te bouwen bovenop het plafond van een VAPZ. De premie is volledig aftrekbaar, maar dan wel in de vennootschapsbelasting. Voor de maximale premie geldt de 80%-regel. Die zegt dat het wettelijk en aanvullend pensioen samen niet meer dan 80% mogen bedragen van de laatste normale bruto jaarbezoldiging.

Goed om weten: deze verzekering richt zich enkel tot bedrijfsleiders van een vennootschap. Eén van de vereisten is dat je een maandelijks loon ontvangt.

Hospitalisatieverzekering

Je hebt veel in de hand, maar niet je gezondheid. Daarom heeft iedereen een verplichte ziekteverzekering. Ziekenhuisopnames worden echter niet volledig gedekt door de basisverzekering, terwijl net die kosten hoog kunnen oplopen. Met een optionele hospitalisatieverzekering vermijd je dat een ziekenhuisopname ook een financiële tegenslag wordt. Bij een ongeval, ziekte of bevalling dekt de hospitalisatieverzekering de ziekenhuiskosten die niet door je basisverzekering terugbetaald worden

Gewaarborgd inkomen

Als zelfstandige hang je grotendeels van je eigen beschikbaarheid af om je zaak draaiende te houden. Maar wat als je door de gevolgen van een ziekte of ongeval niet in staat bent om te werken? Je inkomsten drogen al snel op. Na enkele weken krijg je wel een vast dagbedrag van je ziekenfonds, maar die financiële steun is niet voldoende om je levensstandaard aan te houden.

Wat houdt de verzekering in? 
De optionele verzekering gewaarborgd inkomen geeft je een extra uitkering om de tegemoetkoming van je ziekenfonds aan te vullen. De zogeheten eigenrisicoperiode en extra waarborgen verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Win altijd genoeg informatie in over de modaliteiten van deze verzekering voor je toezegt.

Goed om weten: de premies zijn aftrekbaar als beroepskost.

Overlijdensverzekering

Iets waar je liever niet aan denkt: wat gebeurt er met je nabestaanden als je er niet meer bent? De overlijdensverzekering zorgt er alvast voor dat de door jou gekozen begunstigde een bedrag krijgt om eventuele geldproblemen of te betalen successierechten op te vangen. Dat bedrag bepaal je samen met de verzekeraar. Het verzekerde bedrag en de naam van de begunstigde kan je later nog aanpassen.

Goed om weten: vaak kan je deze verzekering samen met je partner afsluiten. De langstlevende verzekerde krijgt in geval van overlijden het overeengekomen bedrag uitbetaald.

Aansprakelijkheid bestuurder

Als bestuurder, zaakvoerder, directielid of bestuurslid van een vennootschap of vzw draag je een zekere verantwoordelijkheid: soms kan je wettelijk aansprakelijk zijn voor professionele fouten of nalatigheden die schade berokkenen aan bedrijven, vzw’s en derden. In dat geval ben je persoonlijk of hoofdelijk – bij een fout van een collega-bestuurder – aansprakelijk en kunnen schuldeisers zelf je privévermogen aanspreken.

Niet meteen een aangename gedachte? Met een optionele verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor bestuurders bescherm je je tegen financiële schadeclaims van derden wanneer die jou aansprakelijk houden. Zo blijft bovendien je privévermogen buiten schot.

Conclusie

Je hebt veel opties, misschien té veel opties. Zie je door de bomen het bos niet meer, win dan advies in bij andere zelfstandigen of ondernemers. Zo vermijd je impulsieve beslissingen, want die leiden tot onder- of oververzekering.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.