Vzw’s: boekhoudkundige verplichtingen

Laatst gewijzigd:

donderdag 31 oktober 2019

Als vzw ben je wettelijk verplicht om een boekhouding te voeren en een jaarrekening op te stellen. Hoe dat precies moet, hangt af van de grootte van je vereniging: klein, groot, of heel groot.

De kleine vzw

Een vzw is ‘klein’ als ze niet meer dan 1 van de volgende criteria overschrijdt:

  • Een jaargemiddelde van 5 voltijdse medewerkers
  • Ontvangsten op jaarbasis: 312.500 euro (met uitzondering van de uitzonderlijke opbrengsten)
  • Een balanstotaal van 1.249.500 euro

Boekhoudkundige verplichtingen

Kleine vzw’s mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren, volgens een systeem van ‘ontvangsten en uitgaven’ die je bijhoudt in twee dagboeken.

Een kleine vzw kan er echter ook voor kiezen een dubbele boekhouding te voeren, zoals grote vzw’s dat doen. In dat geval leg je de jaarrekening niet neer bij de Nationale Bank van België, maar wel bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel in je arrondissement.

De grote vzw

Zodra je vzw ten minste twee van de volgende drie criteria overschrijdt, is het een grote vzw:

  • Een jaargemiddelde van 5 voltijdse medewerkers
  • Ontvangsten op jaarbasis: 312.500 euro (met uitzondering van de uitzonderlijke opbrengsten)
  • Een balanstotaal van 1.249.500 euro

Boekhoudkundige verplichtingen

Grote vzw’s moeten een dubbele boekhouding voeren met jaarrekening. Die jaarrekening moet binnen de dertig dagen na de goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Goed om weten: grote vzw’s mogen het verkort model voor verenigingen en stichtingen gebruiken bij het opstellen van de jaarrekening.

De zeer grote vzw

Zodra je vzw ten minste twee van de volgende drie criteria overschrijdt, is het een zeer grote vzw:

  • Een jaargemiddelde van 50 voltijdse medewerkers
  • Ontvangsten op jaarbasis: 7.300.000 euro (met uitzondering van de uitzonderlijke opbrengsten)
  • Een balanstotaal van 3.650.000 euro

Goed om weten: zodra je vzw meer dan 100 voltijdse medewerkers heeft, is ze automatisch een zeer grote vzw, ongeacht de opbrengsten of het balanstotaal.

Boekhoudkundige verplichtingen

Zeer grote vzw’s voeren een dubbele boekhouding en stellen hun jaarrekening op volgens het volledige model voor verenigingen en stichtingen. Die jaarrekening moet binnen de dertig dagen na de goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering worden neergelegd bij de Nationale Bank van België. Daarnaast benoemen ze één of meerdere erkende commissarissen voor de controle van de financiële toestand van de vzw en van de jaarrekening.

Algemene verplichtingen

Begroting

Alle vzw’s moeten jaarlijks een begroting opmaken voor het volgende boekjaar en die nadien laten goedkeuren door de Algemene Vergadering. De vorm van je begroting bepaal je zelf, er zijn geen wettelijke bepalingen.

Goed om weten: De begroting blijft intern. Je hoeft ze, in tegenstelling tot je jaarrekening, niet neer te leggen bij een externe partij.

Sociale balans vanaf 20 medewerkers

Vzw’s die jaarlijks gemiddeld 20 medewerkers of meer in dienst hebben – ook de kleine vzw’s – moeten een sociale balans invullen. Deze maakt deel uit van de gestandaardiseerde modellen (verkorte en volledige) van de jaarrekening voor verenigingen en stichtingen. Hier vind je alvast enkele modellen voor de sociale balans terug.  

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 27.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.