Wat zijn gemeentebelastingen en gewestbelastingen?

Laatst gewijzigd:

donderdag 2 september 2021

De belasting voor natuurlijke personen vermindert jouw beroepsinkomen aanzienlijk. Je moet echter ook rekening houden met gemeentebelastingen en regionale belastingen. Een woordje uitleg.

1. Gemeentebelastingen

Ben je als zelfstandige gevestigd in Brussel? Dan betaal je bovenop de personenbelasting ook  gemeentebelasting. Die bestaat uit twee delen: een aanvullende gemeentebelasting en enkele eigen belastingen.

De aanvullende gemeentebelasting dekt de uitgaven van het stadbestuur en bekostigt investeringen. Denk aan een betere dienstverlening voor de burgers of de heraanleg van wegen.

De aanvullende gemeentebelasting bestaat uit 3 delen:

  • een percentage van de personenbelasting
  • een percentage van de onroerende voorheffing
  • de verkeersbelastingen

De 19 Brusselse gemeentes kiezen elk apart hoeveel belastingen ze heffen. Je betaalt de aanvullende gemeentebelasting samen met de personenbelasting.

Daarnaast heeft elke gemeente eigen belastingen. Ze kan daarbij zelf het tarief bepalen en kiezen voor welke activiteiten je een extra som betaalt. Zo verschilt het bedrag dat je neertelt voor een nieuwe identiteitskaart van gemeente tot gemeente. Die belasting betaal je ter plekke.

2. Gewestbelastingen

Niet alleen de Brusselse gemeentes, maar ook het Brussels Gewest mag een belasting heffen, namelijk die op ‘niet-residentiële oppervlakten’.

Wie betaalt gewestbelasting?

Iedereen die op 1 januari eigenaar is van een (deel van een) bebouwde eigendom dat niet als woning dient en op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt.

Bepaalde eigendommen zijn niet onderworpen aan de belasting. Denk aan sportzalen, ziekenhuizen en scholen.

Hoeveel belastingen betaal je?

De belasting is telkens gebaseerd op de situatie op 1 januari. Voor 2019 betaal je €8,90 per m². Op de eerste 300 m²geldt er geen belasting. Gebruik je het pand voor industriële of ambachtelijke activiteiten? Dan betaal je slechts voor de oppervlakte groter dan 2.500 m². De totale belasting bedraagt maximaal 14% van het geïndexeerd kadastraal inkomen.

Hoe werkt het?

Je ontvangt jaarlijks voor 1 oktober een aangifteformulier. Daarop vul je zelf de vloeroppervlakte in. Op basis van die gegevens wordt de belasting berekend.

Kreeg je niks in de bus? Dan moet je zelf het formulier aanvragen, en dat voor 31 december van dat jaar. Anders berekent het gewest op eigen houtje de belasting aan de hand van de beschikbare (en soms verouderde) gegevens.

Nadat je het aanslagbiljet ontvangt, heb je 2 maanden tijd om de belasting te betalen. Overschrijd je die termijn, dan rekent het gewest in eerste instantie een flinke vermeerdering aan. Op lange termijn kan een gerechtsdeurwaarder zelfs je goederen in beslag nemen.

Meer info nodig?

Surf naar de website van Brussel Fiscaliteit.

 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.