Welke verzekeringen beschermen je patrimonium?

Laatst gewijzigd:

donderdag 2 september 2021

Een lek in de waterleiding, een kortsluiting in je voorraadkamer, machines die het begeven of dieven die met je computers aan de haal gaan. Het zijn slechts enkele van de rampscenario’s die je soms ’s nachts wakker houden. De brandverzekering geeft je wat meer gemoedsrust, maar afhankelijk van je professionele situatie heb je misschien ook baat bij één of meerdere aanvullende verzekeringen die je patrimonium beschermen.

De brandverzekering

Verplicht of niet?

Nee, de brandverzekering is geen wettelijk verplichte verzekering in België, maar vaak is het in de praktijk wel een contractueel verplichte verzekering:

  • Wanneer je het gebouw waarin je woont of werkt huurt, zal de eigenaar je altijd verplichten om een brandverzekering te sluiten.
  • Wanneer je voor je bedrijfspand een hypothecaire lening aanvraagt, zal de bank je verplichten om een brandverzekering te sluiten.

Wat houdt de verzekering in?

De naam ‘brandverzekering’ dekt de lading niet, want deze verzekering beschermt je pand en je inboedel ook tegen de gevolgen van storm, hagel, sneeuw, water, glasbreuk, aanslagen, vandalisme en natuurrampen. De waarborgen verschillen van verzekering tot verzekering, dus kijk vooraf goed na wat wel en niet onder je polis valt. Er zijn tal van online tools om brandverzekeringen te vergelijken.

Kostprijs

De premie is afhankelijk van de specifieke verzekering die je kiest, de risicobepaling, de waarde van je inboedel en de omvang van je bedrijfsgebouw(en). In ieder geval doe je er goed aan je brandverzekering geregeld aan te passen aan de groeiende/afnemende inboedel. Ook verbouwingen meld je best zo snel mogelijk aan je verzekeraar.

Goed om weten: als je privéwoning en je bedrijfsgebouw(en) zich op dezelfde locatie bevinden, kan je met één brandverzekering alles beschermen.

Diefstalverzekering

Een diefstalverzekering beschermt je tegen het verlies of de beschadiging van je goederen als gevolg van (een poging tot) diefstal. Dit is vooral raadzaam als je waardevolle voorwerpen bewaart in een etalage, magazijn of winkel. Denk maar aan juwelen, antiek, laptops, werkmateriaal en waardepapieren. Vaak is een (basis)bescherming al inbegrepen in je brandverzekering.

Goed om weten: verzekeraars gaan ervan uit dat je als ‘een goede huisvader’ je goederen bewaakt. Negeer je de voorzorgsmaatregelen, dan vervalt de diefstalverzekering.

Bedrijfsschade

Ook deze verzekering is een optionele aanvulling op je brandverzekering. Meer concreet helpt een polis bedrijfsschade je om de financiële weerslag van een ernstig, gedekt schadegeval op te vangen.

De brandverzekering dekt de materiële schade, maar het duurt het vaak weken of zelfs maanden voor alles weer normaal verloopt na een schadegeval. Tijdens die periode heb je vaak hogere kosten om je activiteiten draaiende te houden en lagere inkomsten. Een polis bedrijfsschade biedt je in dat geval een financiële buffer voor de vaste bedrijfskosten, het ‘verloren’ bedrijfsresultaat en de extra kosten om een dalende omzet te vermijden of beperken. Afhankelijk van de specifieke verzekeringspolis duurt de vergoedingsperiode 6 tot 18 maanden.

Machinebreuk

Deze verzekering dekt welbepaalde machines tegen onvoorziene en plotselinge schade. Dat kan zowel door externe factoren (vallen, onervarenheid, kwaad opzet …) als interne factoren (oververhitting, montagefouten …). Geen overbodige luxe als je afhankelijk bent van de goede werking van je machines. Enkele voorbeelden: drukpersen, rolbruggen, kranen, medische toestellen, fitnesstoestellen … De verzekeraar maakt een inventaris op van de machines die je wenst te beschermen en bepaalt aan de hand daarvan de premie. Let wel: soms is een (basis)verzekering al inbegrepen in je brandverzekering.

Alle Risico’s Elektronica (ARE)

Zonder het te beseffen bouw je al snel een heel arsenaal aan elektronica op: gsm’s, laptops, beamers, tablets, fototoestellen … De meest voorkomende elektronische voorwerpen zijn gemakkelijk vervangbaar, maar medische toestellen of een dure server zijn dat al veel minder. Als de potentiële schade voor je onderneming groot is bij een elektronisch falen, kan een ARE uitweg bieden.

Conclusie

De Belgische overheid verplicht je niet om je patrimonium te beschermen, maar in de praktijk heeft bijna iedereen een brandverzekering. Afhankelijk van het type materiaal of goederen dat je gebruikt tijdens het werk, kan je daarnaast nog kiezen voor tal van andere optionele verzekeringen.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.