subsidies

Cairgo Bike premie

Laatst gewijzigd:

5 april 2022

Doel:

Investeringen

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat
  • Voor wie : zelfstandigen en micro-, kleine en middelgrote ondernemingen actief in welbepaalde activiteitssectoren
  • Voor wat :  aankoop van een bakfiets of fietskar voor bedrijfsdoeleinden 
  • Hoeveel: maximum 4000 € per bakfiets of 2000 € per fietskar
Waarover gaat het?

Alternatief, niet-vervuilend en zuinig: de bakfiets (of fietskar) is een innovatief bedrijfsvoertuig! Ontvang in het kader van het Cairgo Bike-project een premie tot € 4.000 voor de aankoop van een bakfiets of fietskar om naar uw klanten te gaan of leveringen uit te voeren en tegelijkertijd bij te dragen aan een betere luchtkwaliteit in Brussel!

Wie komt in aanmerking?

Deze premie is bedoeld voor zelfstandigen en micro-, kleine en middelgrote ondernemingen:

*Indien uw onderneming BTW-plichtig is, moet de activiteit waarvoor u de premie aanvraagt overeenstemmen met één van de NACE-codes opgenomen in de lijst van in aanmerking komende sectoren.

*Indien uw onderneming niet BTW-plichtig is, zal de analyse worden verricht op basis van de NACE-code die gekoppeld is aan uw vestigingseenheid in rechtstreeks verband met uw activiteit.

Vanaf 1 april 2022 werd het reglement van de Cairgo Bike-premie herzien om  voorrang te geven aan sectoren waarin het vaakst materiaal wordt vervoerd dat rechtstreeks verband houdt met de beroepsactiviteiten van ondernemingen.

Wat zijn de voorwaarden?

De gesubsidieerde bakfiets of fietskar moet voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt. 

Uitsluitend uitrusting die een noodzakelijke band heeft met de activiteiten van de onderneming en waarvan de aankoop gebeurde met het oog op een effectieve exploitatie door de onderneming in het Brussels Gewest, komt in aanmerking. Tweedehands en gehuurd materiaal geven geen recht op de premie. Het bedrag van de in aanmerking komende uitgaven moet ten minste 1.000 euro per aanvraag bedragen.

Bakfiets

De bakfiets is ontworpen voor het vervoer van zware vracht: minimumlaadvermogen van 100 kg. Als het om een elektrisch model gaat, moet de elektrische hulpmotor een maximaal vermogen van 250W hebben waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken wanneer de bakfiets een maximumsnelheid van 25 km/h bereikt.

Fietskar

Fietskarren voor bedrijfsfietsen voor goederenvervoer komen in aanmerking (minimumlaadvermogen van 50 kg). Fietskarren voor het vervoer van dieren of personen komen niet in aanmerking.

Welk bedrag wordt toegekend?
Premiepercentage
  • 50 % van de aankoopprijs excl. btw
  • 70% van de aankoopprijs excl. btw, als u zich in een van de volgende situaties bevindt:
    • U bent laureaat van de projectoproep Be Circular of Good Food (editie 2021 of vroeger)
    • uw onderneming vervangt een licht bedrijfsvoertuig van categorie N1, ingeschreven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sedert minstens 1 jaar op de datum van ontvangst van de premie-aanvraag.
Plafond

€ 4.000 per bakfiets

€ 2.000 per fietskar

Zijn er onverenigbaarheden?

Wij willen uw aandacht vestigen op het feit dat deze premie niet automatisch wordt toegekend en steeds het voorwerp uitmaakt van een opportuniteitsanalyse.  De aankoop van een bakfiets moet effectief noodzakelijk zijn, met andere woorden het volume, het gewicht of de aard van de te vervoeren goederen moeten zo zijn dat het vervoer ervan niet mogelijk is met een gewone fiets en dat het gebruik van een bakfiets dus noodzakelijk is. Een ander criterium voor analyse is de gebruiksfrequentie van de bakfiets.

In het aanvraagformulier moet u het gebruik van de bakfiets in het kader van uw beroepsactiviteit rechtvaardigen, rekening houdend met de hierboven vermelde analysecriteria. Foto’s van de te vervoeren goederen zijn welkom.

Hoe een aanvraag indienen?

Volg de instructies op de site van Brussel Economie en Werkgelegenheid

Uw premieaanvraag moet via het email cairgobikepremie@gob.brussels uiterlijk op 31 januari 2023 worden ingediend.

De aanvraag heeft betrekking op een enkele bakfiets of een enkele fietskar. Een onderneming mag meerdere aanvragen indienen.

NB : Na het ontvangen van de premie moet u aan bepaalde verplichtingen voldoen.

Hulp nodig? Contacteer Brussel Economie en Werkgelegenheid

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.