subsidies

Financiering met microkredieten voor de sociale en lokale economie: Brusoc

Laatst gewijzigd:

2 juni 2021

Doel:

Vestiging
Investeringen

Soort tegemoetkoming:

Financiering, waarborg en verzekering

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Waarover gaat het?

Brusoc is een filiaal van finance.brussels (voorheen Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel - G.I.M.B.) die de sociale economie en zeer kleine ondernemingen financiert in de Prioritaire Interventiezone van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, of wanneer ze moeilijkheden hebben om een lening te krijgen bij de bank.

 

Wie komt in aanmerking?

BRUSOC komt tussen bij zelfstandigen, bij kleine ondernemingen en in projecten van sociale economie.

Wat zijn de voorwaarden?

De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn:

  • een economische activiteit ontwikkelen met sociaal doel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, of een onderneming oprichten, als natuurlijk persoon of vennootschap, in de Prioritaire Interventiezone van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (het gaat om bepaalde wijken in Anderlecht, Brussel-Stad, Vorst, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost en Schaarbeek);
  • moeilijkheden hebben om een lening te krijgen bij de bank;
  • een minimum aan eigen fondsen inbrengen:  620 €   voor het microkrediet en 6.200 €  voor het Startersfonds.
  • komen ook in aanmerking: inschakelingsondernemingen (IO) en plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid (PIOW) in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Welk bedrag wordt toegekend?

BRUSOC biedt drie financieringsinstrumenten aan:

  • De fysieke personen die hun activiteit willen lanceren of ontwikkelen : BRUSOC biedt een Microkrediet aan van 1.250 € tot 25.000 €.
  • Voor de commerciële bedrijven in een oprichtings- of ontwikkelingsfase : BRUSOC biedt een Starterfonds aan van 5.000 € tot 95.000 €.
  • Het Thesauriekrediet is een lening van maximum 7.500 € aan een intrestvoet van 5% en de termijn van aflossing bedraagt maximum 1 jaar.
  • De projecten betreffende de sociale economie of de inschakeling (ontwikkeld in het kader van een Plaatselijk Initiatief voor de Ontwikkeling van de Werkgelegenheid of een Inschakelingsonderneming) : BRUSOC biedt een Achtergestelde lening aan van 5.000 € tot 95.000 €.

De terugbetalingsperiode voor het Microkrediet en het Startersfonds is gemiddeld drie jaar.

Alle projecten met een financiering van BRUSOC geven het recht op een individuele begeleiding, pre- en postoprichting, en dit gedurende de volledige terugbetalingstermijn van de lening.

Hoe een aanvraag indienen?

De initiatiefnemer/initiatiefneemster van het project kan zijn/haar aanvraag indienen ofwel:

Bij ontvangst van het dossier, kan de kandidaat /kandidate een Brusoc analist (e) ontmoeten om de aanvraag te evalueren. 

Van zodra de nodige informatie werd bekomen, wordt de aanvraag voorgelegd aan het investeringscomité die beslist over de toekenning van het krediet. Het duurt gemiddeld drie weken om tot een beslissing te komen.

 

 

Hulp nodig? Contacteer finance & invest.brussels

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.