subsidies

Innovatiecheques

Laatst gewijzigd:

7 oktober 2021

Doel:

Adviezen en studies
Innovatie (O&O)

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Gewestelijk

Instelling:

Innoviris
Samengevat
 • Voor wie : kleine of middelgrote onderneming die haar activiteiten geheel of gedeeltelijk ontwikkelt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Voor wat : financiering van technische diensten op korte termijn in een Brussels onderzoekscentrum
 • Hoeveel : maximaal 10.000 euro/kalenderjaar
Waarover gaat het?

Ben je verantwoordelijk voor een KMO en heb je een R&D project? Doe via onze innovatiecheques van maximaal 10.000 euro een beroep op de expertise van een Brussels onderzoekscentrum.

Wie komt in aanmerking?

Je komt in aanmerking voor innovatiecheques als:

 • verantwoordelijk bent voor een kleine of middelgrote onderneming die haar activiteiten geheel of gedeeltelijk ontwikkelt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Je R&D project een gunstige impact kan hebben op de economie, werkgelegenheid en/of duurzame ontwikkeling van het Brussels Gewest.
 • Je kan aantonen dat je in staat bent jouw aandeel in de kosten voor het onderzoek waarvoor je steun aanvraagt, te financieren.
 • Je onderneming haar verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft vervuld.
 • Niet in moeilijkheden verkeertin overeenstemming met de geldende Europese wetgeving
Wat zijn de voorwaarden?

Bij welke onderzoekscentra kan je terecht ?

De lijst van erkende centra wordt momenteel aangepast en zal op deze pagina worden gepubliceerd vanaf de toekenning van de eerste erkenningen. Vanaf dat moment zal je opnieuw een beroep kunnen doen op de innovatiecheques.

Welke interventies komen in aanmerking?

Exploratiefase

 • Tests, berekeningen en voorgaande analyses

Conceptuele fase

 • IP : analyse van de Freedom to Operate of mogelijkheid tot patentering
 • Gedeeltelijke of volledige samenstelling van een lastenboek voor de ontwikkeling en/of de aanpassing van vernieuwende producten, processen of diensten
 • Validatie van een vernieuwend proces, product of dienst (opstellen van specifieke controlemethodes, optimalisatie en validatie van proefprotocollen, uitvoering van analyses en balansen, ...)
 • Uitvoering van de proof of concept

Pre-industriële fase

 • Selectie van de state of the art die het meest aansluit op het lastenboek (samenstellingsniveau van het product, productie-en fabricageniveau)
 • Ontwikkeling van basisprototypes voor de demonstratie
 • Evaluatiestudies van de levensduur van de nieuwe producten en de impact van de vernieuwende processen, producten en diensten 
 • Begeleiding van de industrialisatievoorbereiding : opstellen van een technisch lastenboek voor de ontwikkeling van flow-sheets voor de productie en van het technisch implementeringsplan
 • Validatie van de productiekosten en de kostprijs en schatting van de foutenmarge van een vernieuwend product.
Welk bedrag wordt toegekend?

De tegemoetkoming is beperkt tot €10.000 per kalenderjaar per onderneming, en dekt maximaal 75% van de kosten (exclusief BTW) voor het onderzoek.

Het onderzoek beslaat een periode van maximum 15 maanden.

Zijn er onverenigbaarheden?

De innovatiecheque is een de minimis-toelage, in overeenkomst met Reglement n°1998/2006 van de Europese Commissie. Het totale bedrag van de minimis-toelagen mag dus voor een periode van drie jaar niet hoger zijn dan 200.000,00

Hoe een aanvraag indienen?
Hulp nodig? Contacteer Innoviris

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.