subsidies

LEZ-premie : vervang uw bedrijfsvoertuig en installeer een elektrische laadpaal

Laatst gewijzigd:

3 februari 2022

Doel:

Milieu
Investeringen

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat
 • Voor wat : vervangen van het oude bedrijfsvoertuig  door een milieuvriendelijk model die mag rijden in de LEZ-zone van Brussel.
 • Voor wie :  Brusselse zelfstandigen, micro, kleine en middelgrote ondernemingen die actief zijn in bepaalde sectoren.
 • Hoeveel : tot 15.000€ voor de aankoop of leasing van een nieuw bedrijfsvoertuig.
Waarover gaat het?

Mag je bedrijfsvoertuig binnenkort niet meer rijden in de lage emissiezone (LEZ) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan kom je in aanmerking voor steun tot 15.000 euro als je een nieuw bedrijfsvoertuig koopt of leaset om het oude bedrijfsvoertuig te vervangen door een milieuvriendelijk model. Deze premie kan ook deels de aankoop en installatie van een oplaadstation dekken.

Wie komt in aanmerking?

Zelfstandigen, micro, kleine en middelgrote ondernemingen die :

 • minstens één actieve vestiging hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • actief zijn in bepaalde activiteitssectoren;
 • minstens één bedrijfsvoertuig hebben dat binnenkort niet meer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mag of zal mogen rijden (LEZ) en
 • niet meer dan €200.000 aan "de minimis"-steun hebben ontvangen gedurende drie fiscale jaren (het lopende fiscale jaar en de twee voorafgaande). Neem contact met ons op als u vragen hebt over dit onderwerp.

Overheidsbedrijven zijn van de premie uitgesloten.

Wat zijn de voorwaarden?

De premie is bedoeld om bedrijven te helpen die een licht bedrijfsvoertuig moeten vervangen dat niet meer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (LEZ) mag rijden. Het gaat om de aankoop of leasing van een licht bedrijfsvoertuig (N1 of L7e-CU) dat aan bepaalde kenmerken voldoet en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is ingeschreven, ter vervanging van een oud bedrijfsvoertuig dat aan bepaalde technische en reglementaire criteria beantwoordt.

Deze  premie kan ook de aankoop en de installatie van een oplaadpunt dekken.

De investering moet als vaste activa in de jaarrekening voor rechtspersonen of in de afschrijvingstabel voor natuurlijke personen worden opgenomen. In geval van leasing moet het voertuig tot de materiële vaste activa gerekend worden.
De investering moet ook een noodzakelijk verband hebben met de activiteiten van de onderneming. Bepaalde soorten investeringen zijn niet toegestaan: buitensporig van aard, export-gebonden, bestemd voor verhuur, enz.

Opmerking: Hierna worden hybride benzine-elektrische voertuigen als benzinevoertuigen beschouwd. Diesel-elektrische hybride voertuigen worden beschouwd als dieselvoertuigen.

Welk voertuig moet vervangen worden om voor de premie in aanmerking te komen?

De kenmerken (categorie/brandstof/milieuklasse) van het vervangen voertuig vind je terug op de site van Brussel Economie en Tewerkstelling.

Inschrijving op naam van de vennootschap

Het vervangen voertuig moet op naam van de onderneming geregistreerd zijn

 • gedurende een ononderbroken periode van een jaar vanaf de aankoopdatum van het nieuwe voertuig (factuurdatum) en
 • ten minste 6 maanden voorafgaand aan de datum waarop het niet langer toegang heeft tot de lage emissiezone.

Welk voertuig moet ik kopen?

Het aangekochte voertuig moet :

 • een licht bedrijfsvoertuig (categorie N1) zijn, klasse I (max. 1.280 kg), klasse II (tussen 1.281 en 1735 kg) of klasse III (tussen 1736 en 3475 kg) of een vierwieler van categorie L7e-CU (zware vierwieler, uitsluitend bestemd voor goederenvervoer);
 • een elektrisch voertuig zijn of, alleen voor de vervanging van een voertuig van klasse N1 II of klasse III en alleen bij aankoop vóór 01/01/2025: een benzine- of aardgasvoertuig zijn van categorie N1 klasse II of klasse III.
 • voldoen aan de Europese emissienormen die gelden voor nieuwe voertuigen die op de datum van de aankoopfactuur van het voertuig op de markt gebracht worden, ook al is het geen nieuw voertuig;
 • geregistreerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (behalve voor vennootschappen die natuurlijke personen zijn of in het geval van leasing);
 • effectief worden benut in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Als het een tweedehands voertuig is: het moet aangekocht worden bij een professionele handelaar in tweedehandsvoertuigen.

Welk bedrag wordt toegekend?

Voor de aankoop of leasing van een bedrijfsvoertuig van klasse I, klasse II of klasse III ELEKTRISCH of een elektrische vierwieler

In functie van het te vervangen voertuig, bedraagt het premietarief voor een nieuw voertuig tussen de 30% en 40% exclusief BTW

Plafond van de premie :

 • 15.000 € voor zelfstandigen en micro- en kleine ondernemingen
 • 10.000 € voor middelgrote ondernemingen.

Dit plafond is het maximale steunbedrag in totaal, voor het voertuig en (indien van toepassing) voor het oplaadpunt.

Maximaal drie gesubsidieerde voertuigen per kalenderjaar.

Tarief en maximum van de premie voor de aankoop en installatie van een oplaadstation :

50% van de kosten exclusief BTW, met een maximum van € 1.000 per oplaadpunt.

Eén gesubsidieerde laadpaal per gesubsidieerd voertuig.

Voor de aankoop of leasing van een bedrijfsvoertuig, klasse II of klasse III, benzine of gas

Premie van 20% van de kosten exclusief BTW
met een maximum van € 3.000 per voertuig voor zelfstandigen, micro- en kleine ondernemingen en € 2.000 per voertuig voor middelgrote bedrijven.

Maximaal drie gesubsidieerde voertuigen per kalenderjaar.

Hoe een aanvraag indienen?
 • Heeft u geen € 200.000 aan "de minimis"-steun ontvangen over drie fiscale jaren?
 • Om de premie in 2022-2023 aan te vragen: Had u een bedrijfsvoertuig Euro 4 diesel, Euro 5 diesel of Euro 2 benzine/aardgas geregistreerd op naam van uw onderneming? Heeft u een volledig elektrische lichte bedrijfswagen gekocht of geleased? Of heeft u een bedrijfsvoertuig van klasse II of III vervangen door een voertuig van klasse II of III op benzine/aardgas (of benzinehybride)?
 • Zijn de facturen (bedrijfsvoertuig, oplaadstation) recent.

Bereid in dit geval de nodige documenten voor en vul het aanvraagformulier in op de site van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Hulp nodig? Contacteer Brussel Economie en Werkgelegenheid

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.