subsidies

Patents - Financiële steun voor de intellectuele eigendom (R&D project)

Laatst gewijzigd:

27 augustus 2020

Doel:

Innovatie (O&O)

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Gewestelijk

Instelling:

Innoviris
Samengevat
 • Voor wie : Brusselse kmo’s
 • Voor wat : indienen van een patent patent voor de resultaten van jouw R&D-project.
 • Hoeveel : Subsidie van 50% van de kosten gelinkt aan de aanvraag van een octrooi voor onderzoeksresultaten. 

 

Waarover gaat het?

Ben je een Brusselse kmo en wil je een octrooi indienen voor de resultaten van jouw R&D-project? Vraag dan een subsidie aan die 50% van de kosten dekt van de aanvraag en procedure.

Wie komt in aanmerking?
 • Je bent een kmo met activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Je onderneming kent geen moeilijkheden, overeenkomstig de Europese Richtlijn;
 • Alle verplichtingen zijn nagekomen in het kader van een eventuele eerdere gewestelijke steun voor een octrooi.
 • Je moet aantonen dat je  onderneming haar eigen aandeel in het project kan financieren.
 • Indien de hulp van een octrooigemachtigde wordt ingeschakeld, moet hij officieel erkend zijn door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) of door het Europees Octrooibureau (EOB);
 • De octrooiaanvraag (of het nu gaat om een eerste depot (prioritaire aanvraag) of om een geografische uitbreiding) mag niet ingediend worden vóór de steunaanvraag.

Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je in het formulier beschikbaar op de website van Innoviris.

Wat zijn de voorwaarden?

De evaluatiecriteria voor de toekenning van een subsidie en het bedrag van die subsidie zijn:

 • Het innovatieve karakter van de technische oplossing die het octrooi biedt.
 • De toepasselijkheid en de haalbaarheid van de octrooiaanvraag;
 • Het nut van het/de octrooi/uitbreiding in de innovatie- en de commerciële strategie van de onderneming;
 • De valorisatieperspectieven van het octrooi en de impact op de economie, de werkgelegenheid of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Gewest.
Welk bedrag wordt toegekend?

De modaliteiten zijn:

 • De tussenkomst van Innoviris betreft 50% van de aanvaardbare kosten;
 • Deze wordt jaarlijks betaald gedurende een periode van maximum 4 jaar vanaf de datum waarop de steunaanvraag werd ingediend en gedurende maximum 3 jaar in geval van een uitbreiding.
Hoe een aanvraag indienen?
 • Dien je aanvraag in. Dit kan op elk moment van het jaar.
 • Dien je patentaanvraag of je uitbreidingsaanvraag pas in na je aanvraag bij Innoviris.
 • Als je aanvraag in aanmerking komt, kan je project meteen van start gaan.

De procedure en de evaluatiecriteria worden toegelicht in het formulier beschikbaar op de website van Innoviris

Hulp nodig? Contacteer Innoviris

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.