subsidies

Premie voor toegankelijkheid van het gebouw

Laatst gewijzigd:

21 mei 2021

Doel:

Investeringen

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat
  • Voor wie : micro-, kleine en middelgrote ondernemingen in Brussel die actief zijn in bepaalde activiteitssectoren.
  • Voor wat : installatie van elementen of de aanpassing van bestaande installaties om je vestiging toegankelijker te maken voor personen met beperkte mobiliteit, senioren en kinderwagens.
  • Hoeveel : premie die 40% dekt van de kostprijs van de werken en nodige uitrusting.
Waarover gaat het?

Wil je je bedrijf toegankelijker maken voor personen met beperkte mobiliteit, senioren of kinderwagens? Je kan een premie krijgen die 40% dekt van de kostprijs van de werken en nodige uitrusting.

Wie komt in aanmerking?

De micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die een hoofdkantoor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben, en actief zijn in bepaalde activiteitssectoren.

Wat zijn de voorwaarden?

Je kan een premie krijgen als je minstens € 3.000 investeert in de installatie van elementen of de aanpassing van bestaande installaties om je vestiging toegankelijker te maken voor personen met beperkte mobiliteit, senioren en kinderwagens. De toegelaten investeringen betreffen de aankoop van machines en uitrusting of de inrichting van je bedrijf.

Deze investeringen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • noodzakelijk met betrekking tot de activiteiten van het bedrijf;
  • beheerd als een goede huisvader: overbodige uitgaven zijn niet toegestaan;
  • nieuwe goederen: investeringen in tweedehandsmeubilair of -materiaal geven geen recht op een premie (met uitzondering van tweedehandsgoederen gekocht van een professional van wie de activiteit bestaat uit de verkoop, recuperatie, opwaardering, het hergebruik of de recyclage van dergelijke goederen, met een waarborg van minimum zes maanden);
  • uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het vlak van stedenbouw, ruimtelijke ordening, leefmilieu, ...;
  • als vaste activa geboekt in de jaarrekeningen (rechtspersonen) of in de tabel met afschrijvingen (natuurlijke personen).

Opgelet: bepaalde investeringen geven geen recht op deze premie. Raadpleeg de volledige lijst in artikel 7 van het besluit.

Bij leasing

Deze investeringen moeten bij de materiële vaste activa worden ondergebracht

Bij een gemengd gebruik van een gebouw

Enkel investeringen die betrekking hebben op het beroepsgedeelte gebruikt door de begunstigde zijn toegestaan

Voor niet-rollend roerend materiaal

De transport-, installatie en montagekosten zijn toegestaan, voor zover die geboekt worden als materiële vaste activa

Welk bedrag wordt toegekend?

Premiepercentage

40% van de toegelaten investeringen

Jaarlijks maximum voor deze premie

80.000 € per kalenderjaar

Hoe een aanvraag indienen?

Fase 1 : Vóór elke voorafgaande verbintenis

Vóór elke bestelbon en vóór het begin van de werken/investeringen moet je een eerste formulier invullen via MijnBEW-account. Bij dit formulier moet je meerdere bijlagen voegen.

Naar aanleiding van je voorafgaande toelatingsaanvraag stuurt Brussel Economie en Werkgelegenheid je een ontvangstbewijs van je dossier. Zodra je dit ontvangstbewijs hebt gekregen, mag je beginnen investeren.

Fase 2 : Investeringen

Vanaf de datum van dit ontvangstbewijs heb je zes maanden de tijd om :

  • de investeringen te verwezenlijken en te betalen (de facturen moeten minimaal € 500 excl. btw bedragen) en
  • een tweede steunaanvraagformulier met de bijhorende bijlagen (facturen en andere documenten) via jouw MijnBEW-account te bezorgen.

Fase 3 : Uitbetaling van de premie

Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt je de premie in één keer uit als je bedrijf minder dan vier jaar oud is of als de premie minder dan € 25.000 bedraagt. Zo niet wordt de premie in twee keer uitbetaald, gespreid over twee fiscale jaren.

Hulp nodig? Contacteer Brussel Economie en Werkgelegenheid

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.