subsidies

Sociale tewerkstelling van een werknemer via artikel 60 of 61

Laatst gewijzigd:

27 oktober 2021

Doel:

Aanwerving van personeel

Soort tegemoetkoming:

Tewerkstellingsmaatregelen

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Gemeentelijk
Samengevat
 • Voor wie :  begunstigden van het OCMW
 • Voor wat :  tewerkstelling van de begunstigde door het OCMW waarmee de werkgever een samenwerkingsverband heeft.
Waarover gaat het?

Artikel 60 en artikel 61 zijn arbeidsovereenkomsten die worden gesloten tussen jouw organisatie en het OCMW. Het is een vorm van sociale bijstand die het OCMW in staat stelt om werk aan te bieden aan een persoon die nog nooit actief was op de arbeidsmarkt of die ervan is afgedwaald. Op die manier wil het OCMW na afloop van de overeenkomst het recht van de begunstigde op een werkloosheidsuitkering openen of herstellen en de persoon helpen om de arbeidsmarkt (opnieuw) te betreden.

Wie komt in aanmerking?

De werknemer met een contract in het kader van artikel 60 kan tewerkgesteld worden binnen het OCMW zelf of bij een andere gebruiker. Hieronder een lijst van deze gebruikers:

 • Een vereniging zonder winstoogmerk (VZW)
 • Een particuliere commerciële partner die met het OCMW een overeenkomst heeft gesloten op basis van de bovenvermelde wet van 8 juli 1976
 • Een vennootschap met sociaal oogmerk zoals bedoeld in artikel 146 bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen en in artikel 61 van de wet van 13 april 1995 tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935;
 • Een gemeente waar het OCMW is gevestigd of een andere gemeente.
 • Een ander OCMW dan degene die je in dienst heeft.
 • Een intercommunale met sociale, culturele of ecologische doelstellingen;
 • Een vereniging die valt onder hoofdstuk XII van de wet van 8 juli 1976 betreffende de organisatie van de OCMW's;
 • Een openbaar ziekenhuis dat van rechtswege is aangesloten bij de RSZ of de RSZ 
Wat zijn de voorwaarden?

Om een contract in het kader van artikel 60 te kunnen afsluiten, moet de werknemer simultaan aan de volgende voorwaarden voldoen :

 • Een leefloon of een equivalente financiële sociale steun ontvangen.
 • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister;
 • geen recht hebben op een volledige werkloosheidsuitkering. 

De werknemer heeft dan een arbeidsovereenkomst met het OCMW, dat hem/haar voor een bepaalde periode ter beschikking stelt van de externe gebruiker. Voor de werknemer biedt deze sociale tewerkstelling de mogelijkheid om beroepservaring op te doen, maar ook om aan het einde van het contract zijn rechten op werkloosheidsuitkeringen te openen of te heropenen en (opnieuw) geïntegreerd te worden op het beroepsniveau. 

De arbeidsovereenkomst is voor bepaalde tijd (minimaal 1 jaar en maximaal 2 jaar) en in de regel voor 30 uur per week.

Opdat een externe gebruiker (vzw, privé-onderneming die een overeenkomst heeft met het OCMW, enz.) beroep kan doen op een Artikel 60 of 61, moet diezelfde gebruiker contact opnemen met één van de 19 OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hun aanvraagprocedure volgen.

Welk bedrag wordt toegekend?

Als externe gebruiker (vzw, privé-onderneming met een overeenkomst met het OCMW, ...) sluit je een overeenkomst met het OCMW voor de terbeschikkingstelling van de werknemer krachtens artikel 60 of 61. Je bent dus niet de werkgever van de werknemer en je betaalt geen werkgeversbijdragen. Door een kaderovereenkomst met het OCMW te ondertekenen, verbind je je er echter toe alles in het werk te stellen om de werknemer te ondersteunen bij zijn professionele (re)integratie, door de nodige tijd aan hem te besteden en hem een aangepaste behandeling te geven zodat hij kennis, knowhow en intermenselijke vaardigheden kan verwerven.

1.    Artikel 60 

Voor de terbeschikkingstelling van de werknemer draag je financieel bij aan het OCMW door maandelijks een bijdrage te betalen (tot het einde van het contract van bepaalde duur), waarvan het bedrag varieert naargelang de gemeente van het OCMW waarmee je de overeenkomst sloot en het statuut van je onderneming :

 • Voor non-profitorganisaties en sociale ondernemingen: tussen €300 en €700/maand ongeveer
 • Voor particuliere bedrijven: tussen 1.100 en 1.500 euro. Ongeveer 350 en 1.500 euro, afhankelijk van het soort bedrijf ; 300-700 euro voor non-profit en sociale bedrijven en 1.100 en 1.500 euro voor particuliere bedrijven 

2.    Artikel 61

Bij de sociale tewerkstelling van artikel 61 betaalt jouw onderneming het volledige loon van de werknemer en in ruil krijg je een regionale premie van €15 per bezoldigde dag (aangegeven bij de RSZ) voor de volledige duur van het contract. 

In de praktijk wordt vooral artikel 60 door de OCMW's voorgesteld. 

Hoe een aanvraag indienen?

Je moet contact opnemen met een van de 19 OCMW's in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een aanvraag indienen aan de hand van een standaardformulier.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.