7 boeken voor onder de kerstboom

7 boeken voor onder de kerstboom !

Welke lectuur kunnen we aanraden aan de ondernemers van morgen? Dat is de vraag die we stelden aan 7 kopstukken uit de Brusselse ondernemersscene.

Hieronder vindt u de adviezen van enkele Brusselse ondernemers …

 • Freedom, Inc.: Free Your Employees and Let Them Lead Your Business to Higher Productivity, Profits, and Growth door Isaac Getz en Brian Carney

  Dit boek biedt managers een bespiegeling over de betrokkenheid van werknemers bij de onderneming als succesfactor.

  Het beschrijft de ervaring van snelgroeiende ondernemingen die hebben gekozen voor vertrouwen, verantwoordelijkheid en deelname van de werknemers aan het beheer van hun organisatie. In dezelfde geest werd het concept van de 'bevrijde' onderneming onlangs gevulgariseerd in een uitzending van Arte die was gewijd aan het invoeren van geluk op het werk. Het gaat om ondernemingen waar het overgrote deel van de werknemers de vrijheid en complete verantwoordelijkheid heeft om elke actie te ondernemen waarvan ze denken dat die de beste is voor de onderneming. Tot in het extreme doorgevoerd, houdt dit principe in dat het te bereiken doel het enige is dat vaststaat en dat werknemers de manier waarop ze dit bereiken geheel zelf bepalen.

  "Dit boek bevestigt mijn overtuigingen als ondernemer. Managen betekent vertrouwen scheppen, een sterke visie ontwikkelen en energie in goede banen leiden om de weg naar succes te vinden", aldus Denis Steisel, medeoprichter van Emakina, leider op de Europese markt voor digitale communicatie.
   

 • Let my people go surfing: The education of a reluctant businessman door Yvon Chouinard

  Dit boek helpt ondernemers om zichzelf de vraag te stellen welke fundamentele waarden ze in hun organisatie willen opnemen.

  Het vertelt het verhaal van een man met een rebels karakter die tegen wil en dank bedrijfsleider is geworden. Het beschrijft hoe deze zakenman erin is geslaagd zijn passie voor extreme sporten en de bescherming van het milieu alsook zijn moraal in de kern van zijn bedrijf op te nemen zonder zichzelf ooit te compromitteren. Patagonia is vandaag het archetype van de alter-onderneming die haar werknemers en het milieu respecteert, zonder daarbij ooit de economische doelstellingen uit het oog te verliezen die de duurzaamheid en het voortbestaan ervan verzekeren.

  Voor Anna Balez, oprichtster van Tale Me (de eerste online verhuurdienst van kleding voor kinderen van 0 tot 4 jaar en aanstaande moeders), is Yvon Chouinard "een voorbeeld dat elke beginnende ondernemer moet inspireren. Zonder hun kant-en-klare ideeën aan te reiken, spoort hij ondernemers aan om kritisch na te denken over de manier waarop ze hun waarden kunnen verenigen met het succes van hun onderneming." Als winnares van de BSE Academy 2013 kent de onderneming Tale Me een groeiend succes.
   

 • Delivering Happiness: A Path to Profits, Passion, and Purpose door Tony Hsieh

  In dit boek geeft een e-commerce gigant concrete aanwijzingen om de klanttevredenheid centraal te stellen binnen de bedrijfsontwikkeling.

  Zappos is een onlineverkoopbedrijf dat door zijn succes legendarisch is geworden in de ondernemerswereld. Om tot dit succes te komen, plaatste Tony Hsieh het geluk van zijn werknemers en dat van zijn klanten centraal in zijn bedrijfsvoering. In zijn boek deelt hij, vaak op humoristische wijze, de lering die hij uit zijn loopbaan trekt en geeft hij concrete aanwijzingen om zijn succesformule op om het even welke organisatie toe te passen. De klant verbazen door de kwaliteit van de dienstverlening, grappig en een beetje ongewoon zijn, een constructief team samenstellen dat dezelfde doelen nastreeft, zijn hier een paar voorbeelden van.

  "Dit boek heeft me geholpen om de focus weer op onze klanten en op onze verkoop te leggen. Dankzij dit boek hebben we een logica ingevoerd die de klant moet betoveren en die haar vruchten reeds afwerpt", zegt Pierre Buffet, CEO van Acar’up, een farmaceutisch laboratorium in Brussel dat actief is op het gebied van huisstofmijtallergie en vandaag 12 personen in dienst heeft.
   

Hieronder vindt u de adviezen van Brusselse ondernemingsdeskundigen …

 • The $100 Startup: Reinvent the Way You Make a Living, Do What You Love, and Create a New Future door Chris Guillebeau

  Dit boek spreekt het idee tegen dat je stinkend rijk moet zijn om succes te hebben en zet de gewiekstheid van ondernemers in de kijker.

  In de geest van de video 'Geluk is een competentie waar je aan kunt werken' die online staat, draagt dit boek het idee uit dat je met weinig geld iets kan opstarten, maar ook dat we allemaal onvermoede ondernemers zijn met velerlei competenties. Concreet gezien verschaft het een reeks adviezen over en voorbeelden van hoe je een product of dienst voor weinig geld aan de man kunt brengen. De auteur beweert tevens dat in de toekomst "alleen luilakken die totaal niet creatief zijn nog voor de promotie van hun onderneming zullen betalen."

  Voor Jean-Olivier Collinet, Gedelegeerd bestuurder van JobYourself (een activiteitencoöperatie die werkzoekenden en uitkeringstrekkers begeleidt die als zelfstandige beginnen), illustreert dit boek "dat het belangrijk is om te begrijpen dat ondernemen vaker een kwestie van instelling dan van middelen is. Vandaag de dag bestaat er trouwens een groeiend aantal mogelijkheden om je eigen baan te creëren."
   

 • The Startup Owner's Manual: The Step-By-Step Guide for Building a Great Company door Steve Blank

  Dankzij dit boek wordt u een expert op het gebied van de Customer Development-methodologie en profiteert u van praktische instrumenten om deze aanpak in de praktijk te brengen.

  De 'klantenontwikkelingsmethode' werd bedacht door Steve Blank en ligt aan de basis van de Lean Start-up-beweging. "Kom uw kantoor uit! Ontmoet uw toekomstige klanten, laat zien dat u soepel bent en aarzel nooit om radicaal van richting te veranderen" zijn Blanks voornaamste lessen.

  Voor Bruno Wattenbergh, Algemeen directeur van impulse.brussels (bevoorrechte gesprekspartner van ondernemers om hen te informeren over of te begeleiden in specifieke innovatieve sectoren), "is dit boek een echte tool box die elke ondernemer die fysieke of digitale producten ontwikkelt, voorziet van praktische adviezen en specifieke procedures die hij kan volgen om een levensvatbare en winstgevende onderneming op te starten."

   

 • Getting to yes: negotiating an agreement without giving in door Roger Fisher en William Ury

  Dit boek is een klassieker over de grondbeginselen van onderhandelen en verkopen waar u niet omheen kunt. Grondbeginselen die trouwens verder gaan dan het ondernemerskader alleen.

  Dit boek benadrukt het idee dat we ongeacht de omgeving waarin we ons bevinden (gezin, werk, politiek …), en ongeacht of we ons ervan bewust zijn of niet, altijd moeten onderhandelen. Het stelt dat we de neiging hebben om geschillen maar al te vaak met een krachttoer op te lossen, en dat we door zo een winnaar en een verliezer aan te wijzen het risico lopen nieuwe conflicten te creëren. Dit boek werd geschreven door Amerikaanse specialisten op het gebied van onderhandeling en bemiddeling en geeft een concrete uiteenzetting van beproefde strategieën om te leren onderhandelen en tot een bevredigend akkoord voor beide partijen te komen.

  Voor Olivier Willocx, Gedelegeerd bestuurder van BECI (de Kamer van Koophandel & Verbond van Ondernemingen te Brussel die duizenden ondernemingen vertegenwoordigt, hun belangen verdedigt en tal van diensten aanbiedt om hun zaak te ondersteunen), "is dit boek een klassieker waar ondernemers niet omheen kunnen. Het is zeer nuttig voor alle ondernemers die beslissingen moeten nemen en mensen moeten overtuigen."
   

 • Effectuation, les principes de l’entrepreneuriat pour tous door Philippe Siberzahn

  Dit boek geeft een voorstelling van het concept "effectuation", "de logica van bedreven ondernemers" of de theorie die de klassieke mythe rond de succesvolle ondernemer doorbreekt.

  Philippe Siberzahn vulgariseert in dit boek de principes van de effectuation die we reeds in een vorig artikel ter sprake brachten. Gebaseerd op het werk van Saras Sarasvathy legt hij in zijn boek uit hoe ondernemers functioneren en hun beslissingen nemen. Hij beschrijft vijf principes die ze systematisch toepassen, zonder dat ze zich daar noodzakelijkerwijs van bewust zijn. Het werk van Saras Sarasvathy heeft een nieuwe periode ingeluid waarin we het kunnen hebben over het ondernemerschap zoals het is en niet zoals we het ons voorstellen, zoals we zouden willen dat het was of zelfs zoals de ondernemers het ons beschrijven.

  Nu er steeds meer literatuur over ondernemerschap verschijnt, "is het nuttig om terug te keren tot de realiteit van het terrein en enkele mythes te doorbreken", aldus Olivier Witmeur, professor ondernemerschap aan de Solvay Brussels School of Economics and Management. "Hier zijn we ver van de mode van de post-its en de min of meer gevalideerde analyses.  Het gaat er eerst en vooral om de middelen waarover ieder van ons beschikt te optimaliseren, ons eigen project stapsgewijs op te bouwen en uit te werken zonder daarbij de controle over de situatie te verliezen."

Welke boeken zou u als ondernemers aanbevelen aan andere ondernemers? Laat het ons weten !

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.