Bedrijfsoverdracht door werknemers: een vaak vergeten piste

Bedrijfsoverdracht door werknemers: een vaak vergeten piste

1819.brussels

In Brussel worden jaarlijks duizenden ondernemingen overgedragen. Voor de verkoper is het echter niet gemakkelijk om een overnemer te vinden.  Het aantal ondernemingen dat uiteindelijk vereffend wordt, is indrukwekkend. Nagenoeg 30% van de verkopers raakt zijn project niet kwijt. Daarbij komen nog andere obstakels, zoals de tijd die nodig is voor om een overdracht voor te bereiden. Maar het grootste probleem is nog van een andere aard...

Wat als de overnemer reeds aanwezig is in uw onderneming? Ontdek hierna de vele voordelen van een overdracht aan de werknemers.

Wat een overdracht inhoudt...

Bij het overdragen van een onderneming speelt geld ongetwijfeld een belangrijke rol, maar vaak gaat het om een levensproject. En die fakkel wil de overdrager niet overdragen aan om het even wie die er om het even wat mee doet. Hij wil dat de droom van de oprichters, de waarden, het respect voor de werknemers bewaard worden in de onderneming.

Bij dat soort van transacties gaat het emotionele vaak primeren boven de rede, en dat is helemaal de verdienste van de overdrager. Maar dat maakt het niet eenvoudiger voor hem.

Daarom zal de eerste stap bestaan uit het verduidelijken van de intenties van de verkoper, het begrijpen van de context, het benoemen van de motieven en de hinderpalen, en het nagaan of achter de intentie tot overdracht een duidelijke wil aanwezig is.

De ideale overnemer?

De klassieke pistes om een overnemer te zoeken in zijn biotoop - klanten, leveranciers, concurrenten - zijn niet altijd succesvol en beantwoorden zelden aan alle eisen van de verkoper. Maar er is nog een andere piste : diegenen die een goede kennis hebben van de markt, van de klanten en de partners, en zelfs emotioneel gehecht zijn aan de onderneming, en ook heel graag willen dat de onderneming blijft voortbestaan... met andere woorden, de werknemers.

De voordelen van een collectieve overname...

We hebben het hier over een collectieve overname in de vorm van een coöperatieve, die zich onderscheidt van een klassieke MBO (Managements By Out) die vaak voorbehouden is voor enkele kaderleden. Een collectieve overname betekent bovendien een verandering van eigendom, een verandering van governance die een grote transparantie en methoden voor collectieve intelligentie zal vereisen, en, ten slotte, een verandering van bedrijfscultuur.

Wanneer het team ter plaatse de onderneming overneemt, wordt de continuïteit van de activiteit verzekerd, blijven de competenties en de knowhow in de onderneming en dreigen die niet in rook op te gaan, en blijft de tewerkstelling behouden. Bovendien ontwikkelen de werknemers nieuwe competenties en vinden ze doorgaans meer zin in hun werk. De cijfers van onze Franse buren spreken voor zich, de percentages van succes en continuïteit liggen veel hoger dan bij de klassieke overnames (het risico dat de onderneming na 5 jaar verdwijnt, ligt meer dan 20% lager.  (CGSCOP & Oséo studie 2010).

De voordelen voor de overdrager...

Deze zachte overdracht biedt aan de overdrager de mogelijkheid om onder meer:

  • de tewerkstelling te behouden;
  • het risico op delokalisatie te vermijden;
  • geen uren naar een overnemer te moeten zoeken;
  • de menselijke waarden die hij verdedigt, te herbevestigen;
  • de kansen op succes aanzienlijk te verhogen.

Het komt erop naar dat hij zijn loopbaan kan afsluiten door zin te geven aan zijn actie.

Laat u omringen door de juiste personen...

Wat ook de keuze van de overdrager is, het is belangrijk om zich goed te omringen. Het Brussels Gewest heeft een partnerschap mogelijk gemaakt tussen de HUB Overdracht van BECI en de vzw USCOP Wallonie-Bruxelles, die ondernemers verenigt met een sterk geloof in de deelname van werknemers, om een specifieke begeleiding te bieden aan de actoren van een overdracht aan werknemers.
Langs Vlaamse kant, is er het pilootproject ‘Overdracht, al aan de eigen medewerkers gedacht?’. Begeleiding wordt voorzien door Zenitor. Alle info kan u terugvinden op https://www.werknemerwordtovernemer.be.

Zich goed laten omringen is de eerste stap naar succes!

Wil u meer te weten komen over dit onderwerp?

De auteur van dit artikel geeft tevens een uiteenzetting over het onderwerp op het seminarie "Uw activiteit overdragen ? Wees er op tijd bij !" (franstalig) dat op 22 oktober 2018 plaatsvindt in het kader van de Week van Bedrijfsoverdracht die in de drie regio's georganiseerd wordt van 22 tot 26 oktober en tal van events voorstelt over bedrijfsoverdracht.

U kan ook naar een nederlandstalig seminarie gaan op 24 oktober: "je bedrijf overdragen aan je werknemers", georganiseerd door Febecoop

Dit artikel werd u aangeboden door :

Emmanuel Everarts de Velp
Coordinateur du projet SBA 2017 « Je transmets à mes salariés »
letitcoop@les-scop.be

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.