Biedt u een aanvullende verzekering op uw product of dienst aan?

Biedt u een aanvullende verzekering op uw product of dienst aan? Hou rekening met de nieuwe categorie voor tussenpersonen

De FSMA publiceerde recent belangrijke wijzigingen op het vlak van de beroepsuitoefeningsvoorwaarden voor verzekeringstussenpersonen. Naast de gekende categorieën van makelaar, agent en subagent werd een nieuwe categorie van verzekeringstussenpersoon ingevoerd: de nevenverzekeringstussenpersoon

Oefent u een activiteit uit als nevenverzekeringstussenpersoon?

U komt in aanmerking voor het statuut van nevenverzekeringstussenpersoon als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • uw hoofdactiviteit is de verkoop van goederen en de levering van diensten van niet-financiële aard zoals reizen, telefoons, fietsen of auto’s;
 • als aanvulling op deze goederen en diensten biedt u bepaalde verzekeringsproducten aan.

Voorbeeld:

 • een garagist verkoopt een auto en biedt daarbij ook een BA-verzekering aan;
 • een begrafenisondernemer verzorgt een uitvaart en biedt een uitvaartverzekering aan die tussenkomt in de kosten van de uitvaart;
 • een reisbureau verkoopt bij een reis een reisverzekering.

Op 28 december 2018 trad de wet van 6 december 2018 tot omzetting van de Insurance Distribution Directive (‘IDD-Richtlijn’) in. Door deze wetswijziging werd de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, meer bepaald het Deel 6, gewijzigd.

De verzekeringsproducten die u verkoopt mogen geen levensverzekerings- of aansprakelijkheidsrisico’s dekken tenzij die dekking het goed of de dienst aanvult dat u in het kader van uw hoofdactiviteit

Indien ja, dan moet u zich bij de FSMA inschrijven binnen een termijn van 2 jaar

Is het antwoord ‘ja’ dan kwalificeert u als nevenverzekeringstussenpersoon en moet u zich inschrijven bij de FSMA en de wettelijke voorwaarden naleven.

Als u twijfelt of u in dit statuut past, contacteer de verzekeringsonderneming of de verzekeringstussenpersoon waarvoor u optreedt of stuur een mail naar mcc@fsma.be en stel hen de vraag. Voeg een bondige beschrijving van uw activiteit toe bij uw vraag.

Inschrijven zal enkel kunnen gebeuren via de onlineapplicatie CABRIO. Deze applicatie wordt momenteel aan de nieuwe wetgeving aangepast.

De wet voorziet dat u twee jaar heeft om zich in te schrijven. U kan dus ondertussen uw activiteit verder uitoefenen. Dient u binnen de termijn van twee jaar geen inschrijvings- aanvraag in of weigert de FSMA uw aanvraag tot inschrijving, dan moet u uw verzekeringsactiviteit stopzetten.

Tenzij u kan genieten van een vrijstelling …

Als uw onderneming voldoet aan een aantal voorwaarden, moet zij zich niet inschrijven bij de FSMA. Met name wanneer zij verzekeringen verdeelt die welbepaalde risico’s dekken en de premie lager is dan een bepaald bedrag. We lichten dit hieronder meer in detail toe.

I. De verzekering is een aanvulling op een goed of dienst en dekt:

 1. het risico van defect, verlies of beschadiging van dit goed; of
 2. het niet-gebruik van deze dienst; of
 3. het risico van beschadiging of verlies van bagage en andere risico’s die verbonden zijn aan een reis die een klant bij u

II. De premie blijft beneden de drempel:

 1. het bedrag van de premie voor de verzekering, is niet hoger dan 200 We kijken naar het bedrag van de premie, op jaarbasis pro rata berekend, taksen niet inbegrepen; of

 2. in uw hoofdactiviteit biedt u een dienst aan waarvan de duurtijd niet langer is dan 3 U biedt een verzekering aan in aanvulling van deze dienst, waarvan de dekking voldoet aan punt I. In dit geval moet de premie niet pro rata op jaarbasis worden bekeken. Het bedrag van de premie per persoon mag ook hier niet hoger zijn dan 200 euro.

Voorbeelden die kunnen genieten van vrijstelling van inschrijvingsplicht :

 • een verkoper van een GSM verkoopt een verzekering die het risico op beschadiging van de GSM dekt (premie niet hoger dan 200 euro op jaarbasis pro rata berekend);

 • een concertorganisator biedt een verzekering aan die het risico dekt dat de klant wegens ziekte het concert niet kan bijwonen (premie niet hoger dan 200 euro).

U moet zelf nagaan of u een inschrijving moet aanvragen. Weet dat de vrijstellingsvoorwaarden allemaal vervuld moeten zijn om de vrijstelling te krijgen.

… maar ook dat u  de regels inzake consumentenbescherming moet naleven

Ook wanneer u vrijgesteld bent van de inschrijving, hebben uw klanten recht op bescherming. Ook de vrijgestelde nevenverzekeringstussenpersonen moeten zich houden aan bepaalde gedragsregels bij de distributie van verzekeringsproducten.

De verzekeringsonderneming of de verzekeringstussenpersoon die met u samenwerkt, moet daarop toezien.

Zo moeten zij ervoor zorgen dat de consument in een standaarddocument de basisinformatie over het verzekeringsproduct ontvangt. De consument moet ook informatie ontvangen over wie de verzekeraar is en waar en hoe hij een klacht kan indienen in geval van problemen. Het is evident dat de verzekeringsproducten die aan de klant worden voorgesteld in overeenstemming moeten zijn met wat de klant nodig heeft en wenst.

Wanneer u verzekeringsproducten verkoopt, moet u de essentiële kenmerken van het product aan de klant meedelen. Bovendien moet u deze helder aan uw klant kunnen uitleggen. De wetgever wil dat iedereen die logica echt toepast.

Voorbeeld :

U verkoopt GSM’s en biedt een verzekering aan die het risico op beschadiging dekt, tegen een premie van 50 euro. U moet de klant inlichten over wat deze dekking al dan niet inhoudt, bijvoorbeeld dat beschadigingen aan het scherm of door waterinfiltratie zijn uitgesloten van dekking. U moet hem ook informeren wanneer en hoe hij een schadevergoeding kan krijgen. De verkoper van de GSM moet bij de verkoop van deze verzekering in staat zijn om die bepalingen aan de koper uit te leggen.

U bent reeds ingeschreven als verzekeringstussenpersoon bij de FMSA en u wenst u in te schrijven in de nieuwe categorie?

U vraagt de FSMA om uw inschrijving in het register van de verzekerings- en herverzekerings- tussenpersonen over te zetten naar de nieuwe categorie van de nevenverzekeringstussen- personen. Daarop staat geen tijdslimiet.

U kan dit doen in de online applicatie CABRIO. De FSMA zal binnenkort op haar site aangeven hoe u deze wijziging kan doen. De FSMA beschouwt zo’n wijziging niet als een nieuwe aanvraag tot inschrijving en zal hiervoor noch inschrijvingskosten aanrekenen, noch een volledig nieuw dossier opvragen.

Voor de toegang tot het beroep verschillen de inschrijvingsvoorwaarden voor de nevenverzekeringstussenpersonen immers niet van de voorwaarden die gelden voor de andere categorieën van verzekeringstussenpersonen.

Op het vlak van de bijscholing is er wel een verschil. De nevenverzekeringstussenpersonen moeten een verplichte bijscholing volgen van minstens drie uur per jaar. De andere categorieën van verzekeringstussenpersonen moeten 15 uur per jaar bijscholing volgen.

 

Bron artikel: FSMA

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.