théâtre vide

De Brusselse Covid-19 premie voor de culturele en creatieve sector kan nu aangevraagd worden

De maatregelen die werden getroffen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken hebben nooit geziene gevolgen voor de Brusselse economie. De culturele en creatieve instellingen zonder winstoogmerk die te lijden hebben onder de crisis, worden evenwel door het Gewest ondersteund. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ze een premie van 4.000 euro krijgen. Uiterlijk op 23 november 2020 moet de premieaanvraag worden ingediend.


Belangrijk:

De culturele en creatieve instellingen aan wie tijdens de zomer van 2020 reeds een "Covid-19-premie Cultuur" van € 2.000 werd toegekend, moeten (en mogen) geen nieuwe aanvraag indienen. Zij krijgen automatisch opnieuw € 2.000 op hun bankrekening gestort (en ontvangen op die manier het totale premiebedrag van 4.000 €).


Wie kan deze steun ontvangen?

Elke instelling van de Brusselse culturele en creatieve sector die tussen 0 en 5 (maximum) voltijdse equivalenten (VTE's) in dienst heeft, een instelling zonder winstoogmerk is en onder een van de op de lijst vermelde NACE-codes valt. 

De instellingen :

  • moeten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over minstens een bedrijfszetel beschikken;
  • moeten een inkomstenverlies hebben geleden door de crisis die is veroorzaakt door het COVID-19-virus dat hun jaaromzet en draagkracht met betrekking tot de vaste kosten heeft beïnvloed;
  • mogen vóór maart 2020 geen voorwerp uitgemaakt hebben van een opgestarte faillissements- of vereffeningsprocedure;
  • mogen geen overgedragen winsten of niet-toegewezen reserves van meer dan 5.000 euro ingebracht hebben op de balans 2019.

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal de premie toekennen na uitdrukkelijke aanvraag van de instelling.

De steun wordt eenmalig toegekend aan dezelfde aanvrager en kan niet worden gecumuleerd met een andere COVID-crisispremie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaanderen of Wallonië, noch met middelen uit de noodfondsen van de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap.

Ter herinnering: krachtens de EU-verordening nr. 1407/2013 van 18 december 2013 van de Europese Commissie mag een onderneming tijdens het lopende belastingjaar en de twee voorgaande belastingjaren niet voor meer dan 200.000 euro de minimis-steun ontvangen (hebben).

Uiterlijk op 23 november 2020 moet de premieaanvraag worden ingediend. 

Welke tegemoetkoming kunt u krijgen?

Bedrag van de premie

€ 4.000

Maximum aantal steunaanvragen
Een enkele aanvraag per onderneming

 

Source: Werk-economie-emploi.brussels

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.