De premie voor zelfstandigen: de steunmaatregel waarmee het Brussels Gewest u een duwtje in de rug geeft!

De premie voor zelfstandigen: een nieuwe steunmaatregel in Brussel

1819.brussels

Woont u in Brussel en hebt u besloten om een zelfstandige activiteit op te starten? Sinds januari 2018 helpt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest u met dit geweldige avontuur door u een premie van 4.000 €  toe te kennen. Wilt u weten of u voldoet aan de voorwaarden om van deze premie te genieten? We vertellen u er alles over in dit artikel.

Sinds begin januari biedt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, onder impuls van minister Didier Gosuin, niet-werkende werkzoekenden (met of zonder uitkering) die een zelfstandige activiteit in hoofdberoep opstarten, de kans om een premie van € 4.000 te ontvangen, verdeeld over zes maanden (€ 1.250 de 1e maand, € 1.000 de 2e maand, en de volgende maanden respectievelijk € 750, € 500, € 250 en € 250). Met deze premie zijn ze zeker van een inkomen gedurende de eerste maanden van hun activiteit, die vaak de moeilijkste zijn. 

Voorwaarden

Om te genieten van deze premie moet u:

 • gedomicilieerd zijn in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • ingeschreven zijn bij Actiris als niet-werkende werkzoekende bij het begin van deze begeleiding (zie hieronder);
 • over een project beschikken.

U kunt niet genieten van deze premie:

 • als u al wordt begeleid in het kader van een activiteitencoöperatie.
 • als u binnen de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag:
  • er al van hebt genoten; 
  • al een zelfstandige activiteit in hoofdberoep hebt uitgeoefend; 
  • al hebt genoten van de maatregel "Springplank naar zelfstandige".

Procedure

1. De voorbereiding – het opportuniteitsadvies

Om uw kans op slagen te vergroten, wordt de premie maar toegekend nadat het door u uitgewerkte project is goedgekeurd door een van de nieuwe erkende begeleidende structuren.  Maak daarom snel een afspraak bij een van deze structuren (vraag ook het vereiste formulier aan bij Actiris: dit formulier dient als bewijs dat u bij het begin van de begeleiding een niet-werkende werkzoekende bent).
Als uw project nog maar een ruwe schets is, zal de begeleidende dienst u helpen om het verder uit te werken, op papier te zetten, en de hypothesen te schragen en te bevestigen. Als uw project zich daarentegen al in een vergevorderd stadium bevindt en het aan de noodzakelijke criteria beantwoordt, kan de dienst het snel goedkeuren. Deze voorbereiding is uiteraard bedoeld om de risico's zo veel mogelijk te beperken, zodat u in de best mogelijke omstandigheden aan uw avontuur kunt beginnen.

Afhankelijk van de staat van uw project kan deze voorbereidingsfase een dag, een maand, zes maanden of langer duren. Na afloop van deze periode bezorgt de begeleidende structuur u een opportuniteitsadvies. Dit advies is gebaseerd op uw marktonderzoek, strategische analyse en businessplan.

2. Het statuut van zelfstandige in hoofdberoep

Zodra u deze eerste kostbare erkenning in het bezit hebt, hebt u drie maanden de tijd om u als zelfstandige in hoofdberoep in te schrijven en de premie aan te vragen. Onderneem de nodige acties om uw eigen onderneming op te richten (als natuurlijk persoon, bedrijf of vzw). U kunt u in één moeite door ook inschrijven bij een sociaal verzekeringsfonds als zelfstandige in hoofdberoep.

Let op: zodra u het statuut van zelfstandige in hoofdberoep hebt verworven, hebt u geen recht meer op een werkloosheidsuitkering; de betalingen worden bijgevolg stopgezet. In de plaats daarvan moet u sociale bijdragen beginnen te betalen (deze bijdragen stort u om uw pensioen, ziekteverzekering, kinderbijslag en andere sociale rechten te financieren). Deze bijdrage bedraagt ongeveer € 700 per kwartaal bij aanvang van de activiteit (minder vanaf april 2018) en moet u betalen ongeacht of u inkomsten hebt. Houd hier goed rekening mee bij de voorbereiding van uw project. 

Als u uw zelfstandige activiteit na zes maanden wenst stop te zetten, hebt u opnieuw recht op een werkloosheidsuitkering. U behoudt dit recht zelfs gedurende 15 jaar! Bijvoorbeeld: als u morgen een activiteit begint en na 10 jaar beslist om ermee te stoppen, hebt u opnieuw recht op uitkeringen.

3. De premieaanvraag

Zodra u in het bezit bent van een opportuniteitsadvies, een ondernemingsnummer en het bewijs van uw inschrijving als zelfstandige in hoofdberoep, kunt u bij Actiris een premieaanvraag indienen. De instantie heeft 20 werkdagen de tijd om u een gunstig of negatief advies te geven. Na deze termijn wordt het advies automatisch als gunstig beschouwd.

Na deze beslissing moet u toch maximaal twee maanden geduld hebben voordat u de eerste schijf van deze premie ontvangt. Dit betekent bijgevolg dat er tussen uw inschrijving als zelfstandige (en bijgevolg het verlies van uw werkloosheidsuitkering) en de betaling van de eerste schijf van de premie een kleine maand kan tussenzitten. Vergeet dus niet om hiermee rekening te houden bij de voorbereiding van uw financiële vooruitzichten. 

4. De begeleiding na de oprichting

Wanneer u de premie aanvaardt, verbindt u zich ertoe om u gedurende de eerste zes maanden van uw activiteit te laten begeleiden door een van de erkende structuren. Deze begeleiding is uiteraard volledig in uw voordeel, omdat u gratis professioneel advies ontvangt zodat u uw activiteit onmiddellijk op de realiteit op het terrein kunt afstemmen, bepaalde beginnersfoutjes kunt rechtzetten en bijgevolg uw kansen op slagen kunt verdubbelen!

Wat als ik niet aan de voorwaarden voldoe?

Het Gewest beschikt over andere steunmaatregelen en instanties om u te helpen een zelfstandige activiteit op te starten zonder alles te riskeren ! Kent u de activiteitencoöperaties? De maatregel Springplank naar zelfstandige? Instanties zoals Smart? Zelfs als u voor deze premie in aanmerking komt, kunnen bovenstaande formules soms voordeliger zijn. Kom ze daarom ontdekken tijdens onze informatiesessies (FR).

Meer info nodig?

Bij 1819 voor de voorwaarden van de premie:

 • Tel. 1819: ma-vr van 08:30 tot 13:00 en di van 17:00 tot 19:30
 • Infopoint Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel: ma-vr van 13:00 tot 17:00
 • Per e-mail: info@1819.brussels

Bij Actiris voor de procedure:

 • Contact Center: 0800 35 123 (gratis nummer)
 • ma-vr van 8:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 16:30 
 
 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.