De risico's van het ondernemerschap: persoonlijke leningen

1819.brussels

Een vennootschap die actief is in de kleine ambachtelijke industrie heeft nieuwe financiële middelen nodig om de exploitatie te kunnen voortzetten. Omdat de banken nogal terughoudend zijn, heeft de bedrijfsleidster het idee opgevat om een beroep te doen op haar familie. Maar is het wel aan te raden om zaken en familie te mengen? Hoe voorkomt u dat dit een gevaarlijke cocktail wordt? Hoe voorkomt u dat dit een gevaarlijke cocktail wordt?

Situatie

De vennootschap is actief op het gebied van luxejuwelen. De firma heeft 6 personen in dienst. De situatie is niet rooskleurig, maar de bestellingen blijven redelijk op peil. Nieuwe financiële middelen zijn echter nodig om de exploitatie te kunnen voortzetten. Wetend dat het moeilijk is om nog een lening bij de bank te krijgen, heeft de bedrijfsleidster het idee opgevat om een beroep te doen op haar familie. Ze wendt zich tot het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden (COm) voor advies over de argumenten in verband met de vermoedelijke tegenwerpingen.

Gegeven advies

De situatie wordt geanalyseerd voor wat de toekomstige overlevingskansen van de onderneming betreft. De diagnose wordt bevestigd: de exploitatie is goed, maar de financiële structuur moet inderdaad worden versterkt. En in de huidige omstandigheden heeft het weinig zin om bij de bank aan te kloppen.

Een beroep doen op de familie wordt dus als alternatief gevolgd. Het gevraagde voorschot kan op korte of lange termijn worden overeengekomen en dan in de categorie van de schulden van langer dan een jaar worden opgenomen.

Maar om problemen te voorkomen en een goede verstandhouding binnen de familie te bewaren, is het beter om een aantal principes te volgen. Dus werd er net zo'n serieus dossier opgesteld als wanneer de aanvraag bij een financiële partner zou zijn ingediend:

  • er werd een oprechte en eerlijke argumentering opgesteld om de situatie en de vooruitzichten uit te leggen.

  • het vermogen om het bedrag af te lossen werd aangetoond.

  • het strategische plan werd gerechtvaardigd met overtuigende elementen.

  • er werd voorzien in een vergoeding voor de inspanning; het voorgestelde kredietpercentage wijkt niet veel af van een klassieke formule.

  • en er werd een plan B bedacht voor het geval er zich betalingsachterstanden of onvoorziene omstandigheden voordoen.

Resultaat 

De ondernemer is vervolgens met het dossier en het advies van het COm over de realiteitszin van de aanvraag bij de beoogde familieleden op bezoek gegaan. De ontmoeting werd in volledige vertrouwelijkheid georganiseerd en de uitkomst ervan was positief. Onder het mom van 'voorkomen is beter dan genezen' werd er een schriftelijk akkoord opgesteld. De bedrijfsleidster heeft 36 maanden de tijd om de verbintenis na te komen.

Conclusies

Betrek uw naaste familieleden pas bij uw zaken nadat u bij een externe adviseur bent nagegaan of de stap die u neemt gegrond is. Want zaken en familie mengen blijft gevaarlijk, zeker in een crisissituatie.

Stimuleer uw gesprekspartner door hem meteen vanaf het begin een financiële return voor te stellen. Vergeet niet dat zelfs als het u niet minder kost dan een klassiek krediet, u wel een voordeel heeft wat betreft de gevraagde waarborgen. Die zullen lager zijn dan de waarborgen die een bankier u vraagt.

Kom tot slot de aangegane verbintenissen nauwgezet na; het vriendschappelijke of familiekarakter van uw relatie rechtvaardigt niets.

En maak altijd een duidelijk onderscheid tussen de zakelijke en de privésfeer. Verbied uzelf om tijdens familiebijeenkomsten over zaken te praten!

Artikel opgesteld door het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden, in samenwerking met de krant L’ECHO

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.